Drogforskningspris till Sven Andréasson

CAN:s drogforskningspris 2016 tilldelas professor Sven Andréasson, Beroendecentrum Stockholm. ”Hans samlade vetenskapliga insatser kännetecknas av en närhet mellan forskning och praktik och han har som få andra använt forskning som grund för förebyggande arbete”, uppger CAN i sin motivering.   

Bild: Sven Andréasson 

2001 instiftade CAN*, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, ett årligt pris för att uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogområdet. I år är det professor Sven Andréasson, från Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1 inom Beroendecentrum Stockholm, som tilldelas CAN:s drogforskningspris. Priset, 25 000: -, delades ut vid CAN:s årsmöte i Stockholm den 18/5.

– Det finns många duktiga forskare inom detta område i Sverige. Därför mycket hedrande att få detta pris, säger Sven Andréasson.

CAN uppger att Sven Andréassons bidrag till svensk alkohol- och drogforskning är betydande både när det gäller vetenskaplig publicering och tillämpning av forskningsresultat i praktisk förebyggande verksamhet. I juryns motivering står det att ”Sven Andréassons samlade vetenskapliga insatser kännetecknas av en närhet mellan forskning och praktik och han har som få andra använt forskning som grund för förebyggande arbete”.

– Motiveringen belyste att jag varit engagerad i olika former av forskning under åren. Det har varit viktigt för mig att föra ut forskningsresultat till offentlig debatt och att med resultat från forskning påverka utvecklingen, berättar Sven Andréasson.

1990 disputerade Sven Andréasson vid Karolinska Institutet med avhandlingen “Misuse of alcohol and cannabis among young men: a longitudinal study of health effects”. Han är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och arbetar även på Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1.

– Priset ger både stimulans och uppmärksamhet åt den forskning som jag och mina kollegor varit och är engagerade i, säger Sven Andréasson.

Sven Andréasson startade 1995 startade STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, som han framgångsrikt ledde fram till 2005. STAD utvecklade och testade ett antal förebyggande metoder som enligt den vetenskapliga litteraturen visat sig vara lovande. Som exempel kan nämnas Ansvarsfull Alkoholservering som numera är spridd runtom i Sverige.

2005-2009 var Sven Andréasson chef och ansvarig för alkohol- och drogprevention på Folkhälsoinstitutet. Han tog där initiativ till en stor kartläggning av narkotikasituationen och en omfattande utvärdering av lokalt förebyggande arbete.

Forskning har visat att en mycket liten del av de som har alkoholproblem söker hjälp. Därför tog han 2010 initiativ till att öppna en ny typ av alkoholmottagning, Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1, som arbetar för att minska stigmatiseringen kring alkohol och för att minska motståndet till att söka hjälp för alkoholproblem. Där bedriver man även kliniknära alkoholforskning och utbildning i alkoholfrågor för andra vårdaktörer, särskilt för primärvården.     

 

*Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. CAN:s drogforskningspris delas ut årligen sedan 2001. Priskommittén består av fem ledamöter som utses av CAN:s styrelse, två av dem nomineras av Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning, SAD.

Publicerad: 160518

Publicerad 2016-05-18

CAN

Läs mer på CAN:s webbplats: