Så går det till hos oss

Som Sveriges största beroendeklinik har vi unika möjligheter att hjälpa dig som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar. Vården vi ger är personcentrerad och vi har patientens fokus. Det innebär att vi alltid utgår från din syn på din situation och dina behov. Utifrån det formar vi tillsammans en behandlingsplan för dig. Här kan du läsa mer om hur det går till när du söker vård hos oss.