Maria Ungdoms ungdomsmottagning belönas med priset ”Guldstjärna ”2015

Priset ”Guldstjärna” delas årligen ut till de bästa HIV/STI-mottagningarna i Stockholm. I år får Maria Ungdoms ungdomsmottagning inom Beroendecentrum Stockholm ta emot priset för fjärde gången i rad. 

                                          

Bilden: Filip Garcia, Eva Marie Wenneberg och Fatima Tajik

Maria Ungdoms ungdomsmottagning är HBTQ-certifierad av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuella, transpersoners och queeras rättigheter) och vänder sig till unga (upp till 25 år) som har eller tidigare haft kontakt med Maria Ungdoms sluten- eller öppenvård. Ungdomar från andra ungdomsmottagningar i Stockholms län som är bekymrade över sin alkoholkonsumtion eller droganvändning är också välkomna dit.

– Det här känns jättebra! Det är viktigt att patienten blir väl bemött och väl omhändertagen hos oss. Vi tar alltid de prover som det behövs, säger Fatima Tajik, enhetschef på Maria Ungdom ungdomsmottagning.

Ungdomarna kan komma till mottagningen för exempelvis rådgivning, undersökning och provtagning hos en läkare och/eller barnmorska. De kan också erbjudas samtal hos en psykolog.

– Jag blir glad för mottagningens skull och att vi verkligen uppskattas av patienterna, säger Eva Marie Wenneberg, barnmorska på Maria Ungdoms ungdomsmottagning.

Patienterna söker själva hit eller kommer till oss från andra ungdomsmottagningar eller remiss genom Maria Ungdom.

– Om vi inte kan hjälpa någon patient på vår mottagning så är vi väldigt noga med att lotsa dem vidare till rätt instans, så att de verkligen vet vart de ska vända sig för att få hjälp, säger Fatima Tajik.

Filip Garcia, projektledare på RFSL Stockholm, påpekar att på en bra mottagning ska man få trygg och professionell vård. För ett tryggt och bra bemötande gör att många fler går och testar sig för HIV och könssjukdomar.

De utvalda mottagningar informeras i förväg om att de ska ”testas” men de får däremot inte veta när och inte heller vem som ”testar” mottagningen. Bedömningen görs sedan utifrån trygghet, professionalitet, bemötande och om man erbjuds en fullständig undersökning beträffande de vanligaste könssjukdomarna.

De mottagningar som får ”Guldstjärnan” år 2015 är Venhälsan, Järva Mansmottagning, Maria Ungdoms ungdomsmottagning, Sesam Huddinge och Stockholms skolors ungdomsmottagning. Mottagningarna som inte tilldelas något pris ska få tips som ökar deras chanser att vinna nästa gång.

– Det är viktigt för mottagningarna att få bekräftelse på vad som är bra och vad som kan förbättras, säger Filip Garcia, projektledare på RFSL i Stockholm.

RFSL Stockholm arbetar för HBTQ-personers rättigheter och har i ett par decennier jobbat med sexualhälsa, och sedan 2006 under namnet Sexperterna. 

Publicerad: 150907

 

Publicerad 2015-09-07