Avdelning 54

Avdelning 54 erbjuder vård och behandling för abstinens.

Det är främst personer med alkoholberoende som vårdas här. Personer från 18 år och uppåt kan få hjälp här. Inläggning sker via Beroendeakuten Stockholm (BAS).

Avdelningen är en klinisk utbildningsavdelning i samarbete med Karolinska Institutet. Det innebär ett särskilt ansvar för verksamhetsförlagd utbildning för läkarkandidater och sjuksköterskestudenter.

Se kontaktuppgifter via 1177 Vårdguiden