Vård i rätt tid med vårdgarantin

Vårt mål är att alla som söker hjälp hos oss ska få vård inom rimlig tid, men om du av någon anledning skulle behöva vänta länge så finns det en så kallad vårdgaranti. Vårdgarantin anger en maxgräns på hur länge du ska behöva vänta.

Vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas hjälp inom den offentliga vården. För specialistvården i Stockholm, som vi tillhör, gäller följande:

  • Du ska få ett första besök på en specialistmottagning inom 30 dagar
  • Minnes-, dyslexi-, och neuropsykiatriska utredningar ingår också i vårdgarantin, vilket innebär att din utredning ska påbörjas inom 90 dagar efter att det har fattats beslut om utredning.
  • För barn- och ungdomspsykiatrin finns även en nationell målsättning om att barn och unga inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling.

Om du undrar över din väntetid ska du kontakta din mottagning. De kan också hjälpa dig att hitta en mottagning med kortare väntetid om det skulle vara så att vårdgarantin inte kan uppfyllas. 

>> Läs mer om vårdgarantin på 1177

Senast ändrad 2023-10-06