Kompetensutveckling

Uppåt, nedåt eller åt sidan - du bestämmer vägen för din karriär.

Utbildning i början och under din anställning

Alla nya medarbetare som börjar hos oss får genomgå ett antal utbildningar i ämnen vi tycker är extra viktiga. Det gäller till exempel utbildningar i:

  • Hbtqi+
  • Varierande funktionsförmågor
  • Etnisk diskriminering
  • Normer och hur vi möter varandra
  • Miljö

Vi erbjuder även fördjupande utbildning i:

  • Beroendetillstånd
  • Suicidprevention
  • Barn- och patientperspektivet

Utöver detta har vi flera proffesionsnätverk som anordnar ett antal fortbildningstillfällen varje termin.

Utöka din expertis eller byt inriktning

Kanske vill du byta inriktning, bli specialist eller jobba med ledarskap? Du som brinner för det du gör och vill lära dig mer har många möjligheter att utvecklas i din yrkesroll hos oss.

I din tjänst kan du söka olika uppdragsutbildningar som erbjuds via Karolinska Institutet och vi erbjuder även flera utbildningar internt löpande, till exempel i Motiverande Samtal (MI). 

Ett annat alternativ är att åta ett ansvarsområde som du tycker är intressant. Några exempel är vårdprocessägare, skyddsombud, miljösamordnare, AKA-sjuksköterska (Adjunkerad klinisk adjunkt) eller professionssamordnare.

Specialist i psykiatri

Många sjuksköterskor väljer att specialisera sig i psykiatri. Om du jobbar inom akut- och heldygnsvården kan du går vår SUS-utbildning som är extra förmånlig genom att du under utbildningsperioden har kvar din heltidstjänst med full lön.

Specialistutbildning för dig inom akut- och heldygnsvården (SUS)

Vidareutbilda dig på arbetstid

Vi erbjuder specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrins akut- och heldygnsvård (SUS-utbildning). Går du SUS-utbildningen har du en utbildningstjänst på tre år. Utbildningen är uppdelad i tre block: teori, arbetsgivartid och hospitering/verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Den teoretiska delen gör du på Röda Korsets Högskola.

Utbildningens upplägg är unikt på så sätt att du har kvar din heltidstjänst med full lön under tiden du utbildar dig.

Nya erfarenheter

I specialistutbildningen ingår en utökning av VIL med ytterligare 10 veckor. Du får då hospitera på andra verksamheter under 5+5 veckor, utöver den sedvanliga verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på 5 veckor. Det vill säga att din VIL är på totalt 15 veckor. Detta ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper inom fler verksamheter inom psykiatrin.

Så här tycker de som deltagit i kursen

Flera av de nuvarande kursdeltagarna är överens om att de genom SUS-utbildningen har fått en ökad förståelse för patienterna, samt vad som skiljer en sjuksköterska från en specialistsjuksköterska.

– Jag blev förvånad över hur pass mycket djupare kunskap jag har fått och att jag kan använda den kunskapen i det dagliga arbetet, säger Catrine från Beroendecentrum Stockholm, som hör till dem som avslutade första kursen hösten 2015.

Intresserad?

Specialistutbildningen för sjuksköterskor är tillgänglig för dig som arbetar som sjuksköterska i heldygnsvården hos Stockholms Läns Sjukvårdsområdes psykiatriska verksamheter. Även du som idag jobbar någon annanstans kan börja jobba hos oss på Beroendecentrum Stockholm om du vill gå utbildningen.

Utbildningen startar vartannat år.

Vad säger de som gått SUS-utbildningen?

 

Ledarskap och chefsansvar

Alla ledare och chefer har en viktig roll i både patientarbetet och medarbetarskapet. I ett chefsuppdrag har du ansvar för att vara ett gott föredöme, att motivera och inspirera, säkerställa god arbetsmiljö och vårdmiljö samt att tillgodose medarbetare den information som behövs för att kunna utföra ett bra jobb. En ledare behöver ha förmågan att se hela människan, både patienter och medarbetare.

Du som har ett högt engagemang i arbetet och besitter goda ledarskapsförmågor har möjlighet att utveckla ett ledarskapsansvar i jobbet.

Är du intresserad av en ledarskapsbefattning?

Region Stockholm och SLSO har flera chefsutbildningar för dig som är intresserad av att ta en ledarroll. Två exempel är FRAM-programmet, som består av 5 fördjupningsdagar, och Topp 15-programmet, som sträcker sig över ett helt år och även omfattar coachning av en verksamhetschef. 

På Beroendecentrum Stockholm har vi även en intern chefsutbildning för sig som är nytillsatt chef och för befintliga chefer arrangeras tillfällen för nätverk och kompetensutveckling löpande. 

Läs mer på Insidan eller prata med din närmsta chef eller HR-avdelning.

Senast ändrad 2023-10-19