Förändra dina alkoholvanor med behandling via nätet

Du som vill förändra dina alkoholvanor, sluta dricka helt eller dricka kontrollerat, kan nu få behandling via nätet. Detta är ett alternativ för dig som, av olika anledningar, vill förändra dina alkoholvanor mer på egen hand.

– Behandling via nätet kan vara ett bra alternativ för den som inte kan gå regelbundet på mottagningsbesök eller tycker om att arbeta via dator eller mobil. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi och vi har testat det i flera vetenskapliga studier, säger Kerstin Annerborn, chef för eStöd (den enhet inom Beroendecentrum Stockholm som jobbar med stöd och behandling via nätet).

Behandling via nätet

Behandling via nätet innebär att du jobbar med uppgifter på tider och platser du själv vill. Behandlingen pågår under tolv veckor. Under denna period får du jobba med olika uppgifter. Du har regelbunden kontakt med en behandlare som ger återkoppling till dig. Och behandlaren kan även svara på de frågor som du har.

Strategier som leder framåt

Uppgifterna ska motivera dig att förändra dina alkoholvanor. Behandlingsmålet utformas utifrån din egen vilja och motivation. En del vill lära sig att dricka kontrollerat medan andra vill sluta dricka helt.

Vi tittar tillsammans på så kallade risksituationer och du får hjälp att hitta alternativa strategier som leder framåt. Du och din behandlare jobbar tillsammans för att du ska nå ditt mål med behandlingen men också för att du ska klara dig bra efter avslutad behandling. När behandlingen är avslutad följer vi upp hur du tycker att behandlingen fungerat för dig.

Vi erbjuder behandlingen till dig som är 18 år och uppåt. Du behöver ha tillgång till Internet några gånger per vecka. Uppgifterna är skrivna på svenska. Det tar omkring två till tre timmar per vecka att göra klart uppgifterna. Du behöver därför även ha tid att jobba med uppgifterna.

Du som behöver hjälp

Läs mer om alkoholprogrammet

Publicerad 2019-05-23