Avdelning 8

På avdelning 8 vårdas personer över 18 år för akut uppkomna komplikationer och svåra beroende- och abstinenstillstånd. Inläggning sker via Beroendeakuten Stockholm (BAS).

Avdelning 8 erbjuder vård och behandling till personer med ett mer omfattande psykiatriskt och medicinskt vårdbehov. Här finns beredskap att hantera akut uppkomna komplikationer och svåra beroende- och abstinenstillstånd.

Inläggning sker via Beroendeakuten Stockholm (BAS)

Se kontaktuppgifter via 1177 Vårdguiden