Närståendekursen eCraft

eCraft är en kurs för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem. Kursen erbjuds till dig som är över 18 år och är anhörig till en patient hos oss.

eCraft bygger på den evidensbaserade metoden CRAFT (Community Reinforcement and Family Training). Metoden utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och har utvecklats för att hjälpa anhöriga till att dels må bättre själva, dels stödja personen med beroendeproblem att söka hjälp.

eCraft ger dig bland annat verktyg för att:

 • sätta fokus på dina egna behov och ditt mående
 • skapa förutsättningar för aktiviteter som kan vara ett alternativ till alkohol eller droger
 • motivera och stärka personen med beroendeproblem att ta hjälp
 • öva på att kommunicera kring problemfyllda frågor
 • förhålla dig till din närstående om hen är påverkad.

För vem passar eCraft?

eCraft passar dig som:

 • är över 18 år
 • är anhörig till en patient (ung eller vuxen) hos oss som har alkohol- eller drogrelaterade problem
 • kan läsa och skriva på svenska
 • kan avsätta cirka 2 timmar per vecka
 • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning på 1177
 • samt är bosatt i Sverige.

Så fungerar det

eCraft pågår i 11 veckor och består av sju avsnitt. Efter varje avsnitt följer ett konkret uppdrag. Uppdragen ger dig möjlighet att testa de verktyg och färdigheter som avsnittet har berört, för att skapa förändring i din vardag.

Avsnitten berör bland annat din livskvalitet, kommunikation, målsättning, positiv förstärkning, förändring och återfall samt uppföljning.

Det finns möjlighet att ställa frågor och få stöd av en rådgivare under kursens gång. Kontakten sker skriftligt via 1177.

Anmälan

Anmälan behöver göras via den person som är patient hos oss. Den personen behöver också ge sitt samtycke till att du går kursen.

För att anmäla dig behöver du:

1. Prata med din närstående.
2. Om din närstående samtycker till att du tar del av kursen kan hen göra en anmälan till sin behandlare hos oss. Då behövs ditt namn, personnummer och telefonnummer.
3. Behandlaren skickar en anmälan till eStöd.
4. Se till att du har ditt mobilnummer inskrivet i 1177 och att du har aktiverat notiser. Då får du ett meddelande när programmet har startats upp. Du behöver påbörja programmet inom 21 dagar för att inte bli avregistrerad.

Sekretess

Närståendekursen ges helt separat från din närståendes behandling hos oss. Patientsekretessen gäller som vanligt och vi kan inte diskutera din närståendes behandling med dig som går kursen.

Om du önskar information om din närståendes behandling ska du prata med din närstående och dennes behandlare.

 
Mamma och dotter utomhus

Sagt av deltagare om eCraft

 • "Det blev tydligare för mig hur ett beroende fungerar och hjälpte mig att tänka på ett annat sätt för att hjälpa min närstående."
 • "Det har varit jobbiga men ändå fantastiska veckor. Nu pratar vi mer öppet med varandra, det är ett enormt framsteg. Jag känner mig lättare i hjärtat och hela kroppen nu!"
 • "Trots att jag pratar med familj och vissa vänner så känner jag mig ofta ensam med problemet. Det var jätteskönt att gå kursen och se filmen där andra anhöriga beskriver samma oro som jag har."
 • "Det har varit ett privilegium att ha en person som lyssnar utan att döma."
 • ”Att erkänna för sig själv att man inte mår bra är ett stort steg. Att då få göra det här digitalt, i sin egen takt och i sitt eget hem, gör att det inte blir oöverstigligt utan att det faktiskt blir av! I och med att det finns en rådgivare kan man inte heller förtränga som jag tidigare gjort förut när jag sökt information på nätet.”
 • "Återkopplingen från rådgivaren, att det faktiskt finns en person där bakom som har hjälpt och stöttat mig - det har känts toppen!"
 • "Jag har inte samma energiläckage och frustration som tidigare och jag har kunnat sätta gränser på ett nytt sätt."

Senast ändrad 2024-01-17