Ecstasy

Ecstasy/MDMA

Vad är ecstasy?

Ecstasy/MDMA kom under tidigt 1900-tal och lanserades först som ett bantningsmedel. I Sverige blev det en vanlig partydrog under 80- och 90-talet. 

Ecstasy/MDMA har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Centralstimulerande betyder att det påverkar ditt centrala nervsystem. Hallucinogen betyder att det framkallar sinnesintryck som inte finns i verkligheten.

Drogen förekommer oftast i form av tabletter.

Användning och påverkan

Analyser av ecstasytabletter visar att de ofta innehåller flera skilda substanser förutom MDMA, vilket gör att effekten kan variera. Men ett rus brukar i regel vara cirka 1-3 timmar. Under denna tid kan du känna starka känslor och bli mer energifylld. Dina pupiller vidgas och kan bli kraftigt förstorade. Du kan känna dig glad, upprymd, euforisk eller kär, men också förtvivlad. Du har lättare att falla i både skratt och gråt.

Du kan uppleva ökad tillit och intimitet till andra personer i omgivningen, men också drabbas av hyperaktivitet, oro, rastlöshet, ångest, hallucinationer, sämre självkontroll och hetsätande. Risken för negativa effekter ökar vid högre doser.

Abstinens

Vid återkommande användning under flera veckor eller månader kan du drabbas av abstinenssymtom som trötthet och irritabilitet, men också mer långdragna problem med sömnsvårigheter, depression och ångest förekommer. 

Långsiktiga besvär

Även om du slutar med ecstasy finns en risk att du fortsätter att må dåligt under lång tid efteråt och du kan drabbas av sömnsvårigheter, depression och ångest. Även minne och inlärningsförmåga kan påverkas negativt. 

Serotonin och antidepressiva i kombination med ecstasy

I och med att ecstasy kraftigt påverkar serotoninnivåerna i hjärnan har du efter en längre tids användning "tömt" serotonin-depåerna i hjärnan. Det är därför man får sämre effekt av ecstasy vid upprepad användning. Serotonin är en signalsubstans i hjärnan med en lång rad olika funktioner. Det bidrar exempelvis till att balansera känslor så som hunger, glädje, irritation, ilska, välmående och livslust. Rubbningar i serotoninbalansen kan därför leda till djupa depressioner, psykotiska symtom och utmattning.

Behandling med antidepressiva läkemedel, som också påverkar serotoninnivåerna, gör att effekterna av ecstasy kan förändras eller blockeras. Vid överdosering av ecstasy, alternativt kombinerad användning av antidepressiva och ecstasy i höga doser, finns en liten men allvarlig risk för serotonergt syndrom, som är ett livshotande tillstånd.

 

Granskad av: Joar Guterstam, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin samt medicine doktor
Senast granskad: 2023-10-02