Hjälp för spelproblem

Många som kontaktar Beroendecentrum Stockholm har redan allvarliga problem med sitt spelande. Det är därför viktigt att söka hjälp i tid. För med rätt stöd går det att hindra allvarliga spelproblem. Och för dem som redan har allvarliga spelproblem kan vi också erbjuda spelspecifik behandling.

Det är omkring 2 procent av befolkningen i Sverige som har problem med sitt spelande. Många spelare som kontaktar oss upplever att deras spelande redan fått negativa konsekvenser både för ekonomin, psykisk hälsa och relationer. Men även anhöriga upplever dessa negativa konsekvenser.

– Spelandet tar till slut överhanden i tillvaron. Man höjer insatserna för att försöka spela tillbaka förluster. Det blir en ond cirkel, ofta med stora skulder som följd, säger Johan Vestöö, psykolog inom Beroendecentrum Stockholm.

Våga söka hjälp

Det är vanligt att personer som har spelproblem inte söker hjälp förrän de negativa konsekvenserna blivit så pass allvarliga att de hamnat i en kris.

– Många har insikt i sin problematik men drar sig för att söka hjälp eller väntar för länge med att söka hjälp hos oss. Personen som har problem med spel måste själv vilja förändra sina spelvanor. Och när man vill förändra sitt spelande kan vi ge råd, stöd och erbjuda behandling, säger Johan Vestöö.

Det handlar därför om att våga söka hjälp. För det finns råd, stöd och behandling att få hos oss.

Behandlingen

Behandlingen som vi erbjuder sker inom vår öppenvård och består av gruppbehandling men också individuell behandling som baseras på kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. I den individuella behandlingen är även närstående välkomna att delta.

Vi arbetar enligt manualen "Fri från spelberoende" som är framtagen i ett samarbete mellan Beroendecentrum Stockholms forskningsenhet och Folkhälsomyndigheten. Behandlingen är uppdelad på åtta tillfällen med olika teman. Dessa teman är att identifiera faktorer som triggar spelande, skapa ett realistiskt tänkande kring spel, att hantera suget efter att spela, att utveckla strategier för att hantera pengar och skulder, att förebygga återfall och att hitta alternativ till spelandet. Stor vikt läggs på hemuppgifter och alternativa aktiviteter.

Våra behandlare jobbar på den lokala beroendemottagningen i Solna, Alvik-Ekerö, Södertälje och på Riddargatan 1 i Stockholm.

Att stötta som närstående

Det är vanligt att närstående lägger märke till de första tecknen på spelproblem men det är kanske inte så lätt att veta hur man kan stötta på bästa sätt. Men som närstående är det viktigt att inte underlätta för spelandet att fortsätta. Man bör därför inte täcka upp och lösa problem som spelandet skapat.

– Personen i fråga som har spelproblem måste också själv ta tag i och ansvara för situationen. Det finns annars risk att man som närstående bidrar till att problemet bibehålls, även om det sker med välvilja, avslutar Johan Vestöö.

Som närstående kan man stötta och finnas till hands men det är också viktigt att ta hand om sig själv.

Du som behöver hjälp

Du som har problem med spel om pengar kan få hjälp hos oss. Du betalar landstingets patientavgift, och då upp till högkostnadsskydd. Om du har några frågor eller vill delta i den spelberoendebehandling som vi erbjuder är du välkommen att kontakta oss.

Varmt välkommen!

 

Publicerad 2018-04-10