Region Stockholm får nytt regeringsuppdrag att öppna nationell stödlinje för psykisk ohälsa

Under våren beslutade regeringen att inrätta en nationell stödlinje för psykisk ohälsa och suicidprevention. Uppdraget har nu tilldelats Region Stockholms offentligt drivna psykiatri och den nya stödlinjen planeras att öppna för allmänheten i december.

- Den här stödlinjen ska vara en pusselbit mellan det viktiga stöd som ges av civilsamhället, och hälso- och sjukvården. Det blir ett professionellt och lättillgängligt alternativ till dem som vill stärka sin psykiska hälsa. Den som vill prata om sina självmordstankar eller är anhörig till någon som mår dåligt är också välkommen att ta kontakt, säger Kerstin Annerborn, enhetschef för eStöd som är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i Region Stockholm och den enhet som kommer att driva stödlinjen.

Stödlinjen ska erbjuda anonymt stöd via nätet och telefon för personer som mår dåligt och deras anhöriga. Den kommer att ha öppet dygnet runt och bemannas av yrkesverksamma med relevant utbildningsbakgrund. Utöver samtal och skriftliga meddelanden med professionella rådgivare kommer det även finnas självhjälpsmaterial på webbplatsen.

Både hälsofrämjande och akut stöd

Syftet med stödet är att verka hälsofrämjande och förebyggande likväl som stödjande i akut kris.

- För en del kommer stödet att vara ett komplement till andra insatser, medan det för andra kommer att räcka med det stöd de får här. Det kan också vara ett första steg för dem som tidigare inte har sökt hjälp, förklarar Kerstin Annerborn.

Exempel på vad de som kontaktar stödlinjen kommer kunna få hjälp med är att sortera sina tankar, definiera sina behov, hitta möjliga lösningar i akut kris samt få stöd till egenvård och hjälp att hitta rätt vårdnivå.

Ett samarbete inom den offentligt drivna psykiatrin i Stockholm

Den nya stödlinjen ska drivas av eStöd, den enhet som sedan tidigare driver de nationella stödlinjerna Alkoholhjälpen och Droghjälpen. Det gör att både struktur, rutiner och kompetens finns på plats för att effektivt kunna starta upp stödlinjen.

- Även om det här blir en helt ny verksamhet så har vi arbetsrutiner och kompetens på plats. Till vår hjälp har vi också samlade erfarenheter från den tidigare Nationella hjälplinjen och Folkhälsomyndighetens undersökning där de sammanställt hur behoven ser ut. Vårt mål är att bygga upp en långsiktig och effektiv stödverksamhet. Vi är en del av Sveriges största psykiatriverksamhet och många kommer att vara inblandade i arbetet, så förutsättningarna är goda, säger Kerstin Annerborn.

Stödlinjen planeras öppna i början av december. Vad den ska heta är ännu inte beslutat.

Läs mer om uppdraget

Läs mer om uppdraget i regeringens pressmeddelande

Publicerad 2024-07-04