Beroendecentrum Stockholm tar över Sprututbytesmottagningen

Från och med den 1 januari 2018 ska Beroendecentrum Stockholm ta över verksamheten vid Sprututbytesmottagningen S:t Görans sjukhus. Detta enligt ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 december. I samband med övertagandet av huvudmannaskapet byter mottagningen namn till Sprututbytet S:t Göran.

Övertagandet av huvudmannaskap

Beroendecentrum Stockholm tar den 1 januari 2018 över huvudmannaskapet för Sprututbytesmottagningen vid S:t Göran sjukhus. Mottagningen drivs fram till dess av Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik i samarbete med Beroendecentrum Stockholm och Capio Maria. I samband med övertagandet av huvudmannaskapet byter mottagningen namn till Sprututbytet S:t Göran. 

– Sprututbytesmottagningen vid S:t Görans sjukhus är en mycket väl fungerande verksamhet. Samarbetet mellan Beroendecentrum Stockholm, Capio Maria och Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik har fungerat väldigt bra. Sprututbytet S:Göran kommer därför att drivas på samma sätt framöver, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Många har fått hjälp

Sprututbytesmottagningen vid S:t Görans sjukhus har funnits sedan april 2013. Personer som injicerar narkotika deltar i sprutbytesprogrammet. Sedan start finns 2895 inskrivna och hittills har 1778 enskilda individer varit aktuella under 2017. I genomsnitt har mottagningen ungefär 110-150 besök per dag.

– Genom sprututbytesmottagningen har vi fått möjligheter att hjälpa nästan tre tusen patienter. Detta visar på att verksamheten verkligen behövs, säger Johan Franck.

Förutom rena sprutor erbjuder man provtagning för blodburna virus och infektioner, bland annat hiv och hepatit. Man erbjuder även rådgivning och stödjande samtal till drogfrihet. Genom samarbete med den hiv-specialiserade vården kan man också ge patienter tillgång till kontinuerlig medicinering. En utvärdering av verksamheten visar på minskat riskbeteende, ökad livskvalitet och fler kontakter med beroendevård och socialtjänst.

– Personer som injicerar narkotika löper mycket stor risk att smittas av blodburna virusinfektioner men de riskerar även att drabbas av svåra bakteriella mjukdelsinfektioner. Rena sprutor minskar dessa risker avsevärt. Det är viktigt för oss inom Beroendecentrum Stockholm att arbeta för ökad hälsa och bättre livskvalitet för våra patienter och sprututbytesverksamheten medverkar till detta, säger Niklas Preger, sektionschef inom Beroendecentrum Stockholm.

Samtliga personer som kommer till Sprututbytesmottagningen informeras om vilken hjälp som finns att få inom beroendevården. 40 % av alla som går på Sprututbytet har redan en kontakt med beroendevården och 60 % har en kontakt med socialtjänsten. Sammantaget har 82 % någon kontakt inom antingen beroendevård, socialtjänst, psykiatri eller frivård.

– Beroende är en sjukdom och måste behandlas som en sådan. Genom att patienterna via sprututbytesmottagningen får kontakt med oss inom beroendevården kan vi erbjuda den behandling som patienten behöver. Men vi kan även hjälpa till med andra kontakter som exempelvis socialtjänsten. Den här verksamheten är i linje med vår helhetssyn på patienterna som är att se människan, inte bara beroendet, säger Niklas Preger.

 

Publicerad 2017-12-19