Spelprogrammet

Spelprogrammet är en behandling via nätet för dig som vill förändra dina spelvanor och vill göra det mer på egen hand. Målet för behandlingen sätter du själv, det kan vara att spela mindre eller att sluta spela helt.

Som patient via nätet jobbar du med text och övningar på tider och platser du själv önskar. Behandlingen pågår under 12-16 veckor. Under denna tid har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger stöd och återkoppling.

För vem passar behandling via nätet?

Behandlingen passar dig som:

  • är över 18 år och upplever problem med spel om pengar (det spelar ingen roll om du står på spelpaus)
  • är motiverad och har förutsättningar för att arbeta självständigt med behandlingen
  • kan avsätta cirka 2 timmar per vecka för programmet
  • kan läsa och skriva på svenska
  • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning
  • är bosatt och vistas i Sverige.

Så fungerar det

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). För att den ska bli meningsfull krävs det att du lägger tid på behandlingen och testar nya strategier i din vardag.

Vi fokuserar på tankar och beteenden som är relaterade till ditt spelande. Tillsammans kartlägger vi hur dina tankar, beteenden och känslor ser ut idag. Innehållet är uppdelat i olika delar och i varje del får du olika övningar. En del övningar kan kännas utmanande och svåra, men du får dem eftersom det kan hjälpa dig att komma till rätta med ditt spelproblem på lång sikt. Det kan till exempel handla om att söka upp situationer där spelsuget brukar öka för att där praktisera alternativa beteenden. Allt sker med stöd av din behandlare och du får ta del av olika verktyg som kan hjälpa dig att förändra dina mönster och göra saker annorlunda. 

Behandlingen pågår i 12-16 veckor. Du har under den tiden regelbunden kontakt (minst en gång/vecka) med en behandlare som kan svara på dina frågor samt ge stöd och återkoppling. All kontakt sker skriftligt.

Anmälan

Det går bra att antingen komma på remiss eller göra en egenanmälan via 1177 (kräver BankID.

Innan behandlingen startar träffar du en läkare för ett bedömningssamtal. Du kan välja om du träffas på distans genom videosamtal eller på någon av våra beroendemottagningar inom Region Stockholm.

När behandlingen startas upp blir du meddelad via 1177. Vi rekommenderar att du aktiverar notiser, då får du ett sms eller mail beroende på vad du själv väljer.

 

Efter avslutad behandling

När du är klar med behandlingen kallas du till ett återbesök hos läkare. Det görs på samma mottagning som din första läkarbedömning, på distans eller på en beroendemottagning. Ni pratar då om hur behandlingen gått, hur du mår och om du önskar något fortsatt stöd. 

 

Senast ändrad 2023-10-17