Nobelpris för upptäckten av hepatit C- viruset

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2020 tilldelas Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice för upptäckten av hepatit C-virus. Deras forskning har lett till att det numera är möjligt att förebygga och behandla sjukdomen, och oftast helt bota sjukdomen.

− Det känns fantastiskt att hepatit C nu uppmärksammas med årets Nobelpris i medicin, inte minst eftersom det drabbar en stor del av de patientgrupper vi ser inom beroendevården, säger Martin Kåberg som är infektionsläkare, beroendeläkare och medicinskt ansvarig för sprututbytesmottagningarna i Stockholm.

Globalt hälsoproblem

Hepatit C är ett globalt folkhälsoproblem. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är omkring 71 miljoner personer runtom i världen smittade av hepatit C och omkring 400 000 personer dör årligen av sjukdomen. Världshälsoorganisationens mål är att utrota hepatit C till 2030.

Forskningens betydelse

Forskarnas upptäckt* har varit oerhört viktig i arbetet med att bekämpa hepatit C-virus. Effektiva screening-tester har minimerat risken för hepatit C-virusinfektion genom blodtransfusioner. Genom en snabb utveckling av effektiva läkemedel mot hepatit C-virus under det senaste decenniet kan patienter med kronisk virushepatit nu helt botas. Detta innebär att det verkligen finns en möjlighet att utrota hepatit C-virus globalt.

Förebygga, behandla och bota sjukdomen

Hepatit C orsakar akut och kronisk infektion. Omkring 25 procent av alla smittade personer läker ut sjukdomen av sig självt inom sex månader - utan behandling. Men hos resterande 75 procent utvecklas sjukdomen till kronisk infektion. Behandling med antivirala läkemedel botar mer än 95 procent av alla med kronisk hepatit C.

I Sverige sprids hepatit C framförallt bland personer som injicerar droger, genom delning av osterila injektionsverktyg.

Inom Beroendecentrum Stockholm jobbar vi på olika sätt med att förebygga hepatit C. Bland annat genom att erbjuda rena sprutor och nålar till dem som besöker våra sprututbytesmottagningar. Besökarna får även information om hur de kan minska riskerna för smitta och infektioner. De får även utbildning i säkrare injektionsteknik. Vi erbjuder även behandling av hepatit C, framförallt på sprututbytesmottagningarna och de mottagningar som erbjuder Metadon och buprenorfin. Men vi skickar även remisser till infektionsklinik om det är en behandling som vi inte kan erbjuda på plats. Dessutom erbjuder vi även tester för hiv och hepatiter samt vaccin för hepatit A och B.

− Eftersom det nu finns en så effektiv behandling mot hepatit C är det viktigt att alla som befinner sig i risk för hepatit C, eller som tidigare har varit utsatta för risk någon gång i livet testas. Ett enkelt blodprov är det enda som behövs. Min uppmaning är därför att alltid ha en dialog om hepatit C-smitta och att testa alla som behövs, säger Martin Kåberg.

Forskning – Hepatit C hos personer som injicerar droger

Martin Kåberg har i sin forskning visat att personer som injicerar droger i Stockholm smittas i nära anslutning till sin injektionsdebut, har haft en begränsad kännedom kring sin egen hepatit C-infektion, att över 60 procent har en kronisk smittsam hepatit C och att en betydande andel också har en avancerad leversjukdom till följd av detta.

− Sedan 2018 har vi ökat upp antalet hepatit C-behandlingar inom beroendevården i Stockholm. Vår pågående forskning visar att över 400 patienter på sprututbytet har fått behandling mot hepatit C sedan 2018, det motsvarar cirka 40 procent av de som har en kronisk hepatit C. Detta har i sin tur, i kombination med själva sprututbytesverksamheten, minskat förekomsten av hepatit C från 60 till 40 procent, vilket är fantastiskt! Nu finns det chans att nå WHO:s mål, avslutar Martin Kåberg.

Få hjälp på våra sprututbytesmottagningar

Du som injicerar droger intravenöst och är 18 år eller äldre är välkommen till våra sprututbytesmottagningar. Gällande hepatiter kan vi hjälpa dig med provtagning. Vi kan även erbjuda vaccination för hepatit A och B. Om testet visar att du har hepatit C erbjuder vi behandling för detta.

Källa

Martin Kåberg: Hepatitis C in people who inject drugs in the Stockholm needle exchange program: incidence, spontaneous clearance and change in risk behaviour. Studien på Karolinska Institutets webbplats.

Verksamhetsberättelse 2019: Sprututbytesmottagningarna. Verksamhetsberättelsen på Beroendecentrum Stockholms webbplats (pdf).

Publicerad 2020-10-07

*Mer om forskningen

På 1940-talet kom forskningen fram till att det fanns två typer av smittsam hepatit:

  • Hepatit A som överförs via förorenat vatten och livsmedel och som läker ut av sig självt.
  • Hepatit B som överförs via blod och kroppsvätskor. Hepatit B kan bli kronisk och medför en risk för att utveckla skrumplever och levercancer.

På 1960-talet identifierade Baruch Blumberg hepatit B-virus som en orsak till kronisk hepatit. Denna upptäckt medförde att tester för att påvisa smitta kunde tas fram men också att ett vaccin kunde tas fram. För denna upptäckt tilldelades Blumberg Nobelpriset i medicin 1976.

Härefter tar de tre nobelpristagarnas forskning vid. Harvey J. Alter studerade hepatit hos patienter som fått blodtransfusioner. En hög andel, av dessa patienter, fick hepatit till följd av en okänd smitta. Varken hepatit A eller B kunde förklara dessa hepatiter. Alter fann genom sin forskning en ny allvarlig variant av kronisk virushepatit: non-A, non-B hepatit. Under tio år försökte forskarna identifiera detta okända virus. Men det var Michael Houghton som år 1989 genom sin forskning lyckas klona det nya viruset arvsmassa. Detta virus fick namnet hepatit C-virus. Charles M. Rices bevisade på 1990-talet att hepatit C-virus ensamt kan orsaka hepatit och att det var detta virus som orsakade de oförklarade fallen av hepatit efter blodtransfusion.