Prisad för forskning om alkohol

Sven Andréasson, professor och överläkare på Riddargatan 1 Mottagningen för alkohol och hälsa, får Systembolagets Kunskapspris 2018. Han får priset för sina betydande insatser inom alkoholforskningen men också för sitt bidrag till arbetet med att minska alkoholskador.

Bilden: Sven Andréasson (fotograf: Teodor Almqvist) 

– Det känns väldigt bra och mycket uppmuntrande att få detta pris. Inte minst därför att det betonar insatser för att sprida kunskaper från forskningen till praktik och samhälle. Detta har jag försökt tillämpa alltsedan jag började forska, säger Sven Andréasson.

Om kunskapspriset (och Juniorstipendiet)

Med Kunskapspriset vill Systembolaget uppmärksamma forskare som bidragit med ny kunskap inom alkoholområdet. Samtidigt delas även Juniorstipendiet ut, och det tilldelas Jonas Raninen forskare på Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Pristagarna utses av en extern stipendiekommitté med forskarrepresentanter. Priserna delades ut under Systembolagets alkoholforskningskonferens i Stockholm 30-31 augusti.

– Anledningen till att jag belönas handlar nog om en kombination av alkoholpolitiska aktiviteter inom bland annat föreningen Alkoholpolitiskt forum, där jag är ordförande, och satsningen på Riddargatan 1, där jag varit med om att starta en alkoholmottagning där vi prövar nya grepp i både behandling och forskning, säger Sven Andréasson.

Forskning direkt överförbar till praktiskt arbete

Systembolaget uppger att Sven Andréassons forskning är direkt överförbar till praktiskt arbete. Det finns några exempel på sådant arbete.

Ett exempel är krogstudierna på STAD, med skådespelare, som visade att man med utbildning av krogpersonal och utökad tillsyn från polis och kommun kunde minska våldet på stan. Arbetsmetoden "Ansvarsfull alkoholservering" har sedan inarbetats i Stockholms kommuns ordinarie rutiner.

Ett annat exempel är Sven Andréassons epidemiologiska studier som visade att det finns en stor grupp människor med alkoholberoende som inte nås av vården. De har oftast lägre grad av beroende och mindre sociala problem. Där initierade Sven Andréasson också kvalitativa studier där man kunde visa att många människor vill ha hjälp att dricka mindre utan att sluta dricka helt. Det är därför viktigt att kunna erbjuda behandlingsalternativ som har olika behandlingsmål.

Vi gratulerar Sven Andréasson till ett välförtjänt pris!

Publicerad 2018-09-04