Kokain smal bild

Kokain

Vad är kokain?

Kokain är likt amfetamin en centralstimulerande drog, det vill säga att den har en aktiverande effekt i det centrala nervsystemet och på individens beteende. Kokain är mest känd som en "partydrog" som gör en piggare och ger bättre självförtroende. Efter cannabis är kokain den näst vanligaste illegala drogen i Europa.

Till skillnad från amfetamin som tillverkas på kemisk väg framställs kokain från bladen av kokabusken. Vanligaste formen av kokain är i pulver.

Användning och påverkan

Oftast sniffas kokain (även kallat ”snorta”). Men pulvret kan också lösas upp och injiceras. Crack är en speciell form av kokain som man röker.

Kokain har en aktiverande effekt på ditt centrala nervsystem. Små doser kan göra att du får mer energi, känner dig piggare och har en högre medvetenhet. Hungerkänslor kan försvinna och blodtrycket stiga. Dessutom kan ditt hjärta börja slå fortare och andningen bli snabbare. Kokainruset varar cirka 30 minuter, till skillnad från amfetaminruset som ofta vara i flera timmar.

Kroppsliga tecken på att du är påverkad av kokain är stora pupiller och tics (ofrivilliga rörelser) i ansikte och hals, till exempel spända käkar och att du slickar på läpparna. Den som sniffar/snortar kokain kan få tjock hals och rinnande näsa eller näsblod. Av större doser kan du få feber, svettningar, huvudvärk och yrsel.

För den som injicerar kokain finns ökad risk för överdosering och blodburna smittor såsom hiv och hepatit B och C, samt bakteriella infektioner.

Abstinens

Abstinensen från kokain kommer något dygn efter att intaget upphört och varar oftast i några dagar. Abstinenssymptomen och avtändningen från kokain är inte farlig i sig men kan likväl vara påfrestande och orsaka lidande som muskelsmärtor, svettningar, ångest och sömnstörningar.

Det är inte heller ovanligt att man drabbas av försämrat psykiskt mående. I vissa fall kan det vara så kraftigt att det leder till självmordstankar. Det är viktigt att få professionell hjälp vid sådana symptom. 

Det finns ingen etablerad läkemedelsbehandling mot kokainberoende även om det forskas mycket om det. Eftersom kokain ofta används tillsammans med alkohol kan dock läkemedel mot alkoholberoende vara till hjälp för att minska användningen.

Långsiktiga besvär

Upprepad användning av kokain kan orsaka eksem runt näsborrarna och hål i nässkiljeväggen. Vid en längre tids användning kan du drabbas av rastlöshet, retlighet, sömnlöshet och oro. Vissa känner även av en ökad misstänksamhet och får ibland paranoida vanföreställningar och/eller synhallucinationer. Det måste ofta behandlas på sjukhus.

Eftersom kokain tar bort hungerkänslor leder långvarigt beroende ofta till minskad vikt. Balanssinnet och kroppsrörelser kan också påverkas, så att du går ostadigt och dina rörelser blir ryckiga.

Kokainbruk ökar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, kärlkramp och plötslig hjärtdöd, även hos yngre individer.

 

Granskad av: Joar Guterstam, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin samt medicine doktor
Senast granskad: 2023-10-02