Ny mottagning behandlar psykisk ohälsa bland elitidrottare

Beroendecentrum Stockholm (BCS) och Riksidrottsförbundet (RF) har inlett ett samarbete för att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos elitidrottare under och efter karriären. 

Den 1 februari 2015 öppnar Riddargatan 1 "Mottagningen för Elitidrott och Hälsa" i Stockholm för att ta emot elitidrottare/ledare över 18 år som befinner sig på landslagsnivå eller precis har avslutat sin karriär.

– Det är glädjande att specialistmottagningen för Elitidrott och Hälsa nu kan öppna och även ta ett ansvar för att proaktivt förebygga svårare psykisk ohälsa under och efter elitidrottskarriären, säger Göran Kenttä, huvudansvarig för kompetensområdet idrottspsykologi vid RF samt lektor vid Gymnastik och Idrottshögskolan.

Att vara verksam inom elitidrotten är förknippat med stora krav och höga påfrestningar fysiologiskt och mentalt. Sedan länge har det idrottsmedicinska stödet varit etablerat och varit ett stort och viktigt stöd. Högspecialiserad behandling av psykisk ohälsa har däremot varit ett icke tillgodosett vårdbehov inom idrottsmedicin.

– Denna satsning kommer att öka tillgängligheten till vård för psykisk ohälsa för personer som levt under hård psykisk press under sin aktiva tid, och som ofta ställs inför svåra utmaningar när idrottskarriären övergår i en ny livsfas, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Förhoppningen är att mottagningen ska utvecklas med egen forskning och finnas i hela landet och även utanför elitidrotten.

Du kan läsa mer om mottagningen på Riddargatan 1:s webbplats eller på den här direktlänken

I Dagens Nyheter den 19 januari finns också en artikel om den nya mottagningen som du kan läsa på den här direktlänken.

 

Publicerad 2015-01-19