För vårdgivare och samarbetspartners

Du som arbetar inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst kan remittera patienter till oss på Beroendecentrum Stockholm.

Skicka remiss

Du som ska remittera en patient till oss gör det via journalsystemet TakeCare. Om din verksamhet inte har tillgång till TakeCare så kan du kontakta den aktuella mottagningen direkt.

Hämta information

Har ni fått samtycke från en klient att hämta information som berör behandling hos oss? Då behöver ni höra av er till den aktuella mottagningen med en skriftlig begäran via post eller fax.

>> Se kontaktuppgifter till våra mottagningar

Informationsmaterial

Broschyr om beroende

Om beroende på olika språk

I dessa broschyrer beskrivs hur ett beroende fungerar, både när det gäller alkohol, droger och spel om pengar. Man kan även göra ett enkelt test för varningssignaler. 

Broschyren vänder sig till personer som besöker vårdgrannar inom Stockholms län. Den finns på följande språk: Somali, tigrinja, arabiska, engelska och svenska.

Vid beställning, vänligen ange:

  • Namn
  • Arbetsplats
  • Leveransadress
  • Önskat antal och språk
Miniguide i beroende

Miniguide i beroendefrågan för primärvård

Denna broschyr kan användas som stöd av dig som jobbar inom primär- och företagshälsovård i Region Stockholm (det går bra även inom andra regioner men många hänvisningar är Stockholmsspecifika). Foldern ger stöd i hur ni kan ta upp och bemöta frågor om alkohol, cannabis och spel om pengar. Den innehåller fakta, stöd i samtalsstrategier och konkreta råd för hänvisning.

>> Ladda ned broschyren för utskrift 

Välj följande inställningar:

  • Färg
  • Liggande format (A4)
  • Dubbelsidig utskrift (vänd längs kortsidan)

 

Foldrar från sprututbytet

Du som behöver använda våra foldrar till din sprututbytesverksamhet är välkommen att ladda ned dessa filer. Formatet är färdigt för att beställa i tryckt upplaga. Observera att du inte får ändra något i foldrarna på grund av upphovsrätt. 

Länkarna öppnar i ny flik som pdf.

1) Säkrare injicering
2) När det inte går som planerat
3) Överdos

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post bcs.kommunikation.slso@regionstockholm.se

Testformulär samt utbildning för vårdpersonal

AUDIT och DUDIT är testformulär som vårdpersonal kan använda som stöd för att hjälpa patienter att synliggöra sina alkohol- och drogvanor. Formulären Alcohol-E och DUDIT-E erbjuder ett fördjupat underlag för samtal kring alkohol och droger. 

Du kan ladda hem testformulären i PDF-format här (öppnas i ny flik): Alcohol-E.pdf, AUDIT.pdf, DUDIT.pdf och DUDIT-E.pdf

På Alkohol och hälsa Riddargatan 1 finns en utbildning i AUDIT och översättningar av AUDIT-formuläret. Här finns även flera utbildningsmöjligheter för personal inom hälso- och sjukvård, bland annat utbildningsfilmer och utbildning i 15-metoden.

Manual för Motivationshöjande behandling (MET)

Motivationshöjande behandling är en behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med alkoholberoende. 

MET är en förkorting av Motivational Enhancement Therapy. I MET arbetar du som behandlare med att stödja patientens förmåga att fatta ett välgrundat beslut om förändring. På Alkoholhjälpens webbplats finns en manual för att jobba med MET. Manualen är avsedd att användas i arbete med vuxna personer. 

Maria Ungdom hbtqi-märke

Annat informationsmaterial

Här finns fler broschyrer och affischer om vår verksamhet som du kan ladda ned för utskrift.