Omhändertagandet av berusade personer ska förbättras

Genom samverkan ska omhändertagandet av berusade personer (LOB) förbättras och fler ska få möjlighet att föras direkt till vårdinrättningar i stället för till polisens arrester.  

Beroendevården, Polisregion Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen i Stockholms län har upprättat ett samverkansavtal. Överenskommelsen syftar till en fortsatt gemensam utveckling av samverkan kring omhändertagandet enligt LOB, Lag om omhändertagande av berusade personer m.m. Detta samverkansavtal beskrivs i artikeln "Berusade ska få vård istället för att hamna i arrest" som publiceras den 3/5 på Polisens webbplats.  

– Genom samverkansöverenskommelsen tar vi ytterligare steg för att minska risken för medicinska komplikationer i samband med omhändertagande enligt LOB. Vid tillnyktring i sjukhusmiljö ökar också beroendevårdens möjligheter att erbjuda fortsatt behandling. Överenskommelsen innebär också att vi fortsätter det gemensamma utvecklingsarbetet med Polisen, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

En kartläggning under 2014 visar att statistiken var ofullständig gällande hur många personer som omhändertas enligt LOB. Och det är detta som är bakgrunden till samverkansavtalet. 

– Det visade sig att det är drygt 10 000 personer som omhändertas varje år. Av dessa förs cirka 29 procent direkt till beroendevården och 66 procent direkt till polisens arrester eller hem till anhöriga, säger Daniel Uppström, sektionschef inom Beroendecentrum Stockholm.

Medicinsk bedömning

Det finns många fördelar med att de omhändertagna förs direkt till vårdinrättningar i stället för till arrester.

– Det är orimligt att poliser ska bedöma en persons medicinska tillstånd. Om fler personer kommer i kontakt med vården direkt och får hjälp på Capio Maria eller Beroendeakuten Stockholm kommer polisen att kunna lägga resurser på annat och dessa människor får den vård de behöver, säger Daniel Uppström.

Det är egen kunskap och erfarenhet som avgör vilket beslut, arrest eller vård, som tas vid LOB-ärenden, enligt Robert Kindroth, kommunpolis i region Stockholm. Han berättar att ett screeningsinstrument nu tas fram som ska göra det lättare för poliserna att se om en person är en riskperson som behöver omedelbar vård. De tittar även närmare på hur personer som fortsatt måste förvaras i arrest av olika skäl kan få en medicinsk bedömning och vård under tiden de är hos Polisen.

Samma möjligheter till vård

Under 2016 ska man titta närmare på ett utvecklat omhändertagande enligt LOB med stöd av mobila enheter från Hälso- och Sjukvården för att även medborgare i Stockholms ytterkommuner ska få samma möjlighet till vård.

– Vi vill att alla som behöver ska få en möjlighet att tillnyktra hos vården och det oavsett var i regionen du omhändertas. Idag är det stora skillnader om du omhändertas i ytterkommuner eller inom Stockholm Stad. Vi vill att även medborgarna i de yttre kommunerna ska få samma möjlighet till vård, säger Robert Kindroth.

Samverkansöverenskommelsen gäller tills vidare men ska följas upp och utvärderas men även revideras vid behov. 

Publicerad 2016-05-03