Så påverkas Beroendecentrum Stockholm av Vårdförbundets blockad

Med anledning av att SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Vårdförbundet inte har kunnat enas om ett nytt avtal trädde Vårdförbundets konfliktåtgärder i kraft den 25 april kl. 16. Här kan du läsa om hur det påverkar dig som är patient på Beroendecentrum Stockholm.

Vårdförbundets blockad mot övertids- och mertidsarbete samt nyanställning trädde i kraft den 25 april kl.16. Vi fortsätter värna patientarbetet och som det ser ut behöver vi på Beroendecentrum Stockholm inte stänga någon mottagning. Vi kan dock behöva skjuta upp vissa planerade inläggningar till följd av minskat antal platser inom heldygnsvården för vuxna. Om du skulle beröras får du information av din vårdkontakt.

I övrigt håller alla mottagningar för vuxna samt hela Maria Ungdom öppet som vanligt, med reservation för att svars- och väntetider kan vara lite längre än vanligt.

Patienter med akuta medicinska behov påverkas inte av blockaden.

Informationen uppdateras löpande.

Publicerad 2024-04-26