Utbilda dig hos oss

Beroendecentrum Stockholm tar emot flera yrkeskategorier för utbildning inom kliniken. Läs mer via rubrikerna nedan.

Auskultera hos oss

Du som studerar till sjuksköterska, psykolog eller skötare har möjlighet att auskultera hos oss. Auskultering kan efterliknas ett studiebesök och innebär att du får iaktta arbetet på någon av våra mottagningar och möta medarbetarna direkt på arbetsplatsen.

Är du intresserad? Skicka en intresseanmälan så hör vi av oss till dig med mer information!

 

Vi rankas högt i studenters utvärderingar

Varje år väljer drygt 300 läkarstuderande och 125 sjuksköterskestuderande att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss. Det är vi glada för och vår klinik rankas högt i de årliga utvärderingarna som studenterna gör, det gör oss stolta!

Att ta emot studenter är ett värdefullt utbyte för oss som klinik och vi har engagerade handledare som stödjer dig i att träna och utveckla såväl praktiska färdigheter som teoretisk kunskap.

Vårt mål är att alla som utbildar sig hos oss ska känna sig sedda, inkluderade och delaktiga, samt få den kunskap som krävs för att känna sig trygg i sin blivande yrkesroll.

VFU: Verksamhetsförlagd utbildning

Intag av VFU-studenter sker varje termin. Vi tar emot studerande från alla högskolor i Stockholm. Studerande som läser på annan ort i Sverige men är skrivna i Stockholm, tar vi emot i mån av plats. Enligt utbildningsdirektivet tar vi emot studenter för VFU från följande högskoleprogram:

  • Sjuksköterska
  • Läkare
  • Psykolog
  • Arbetsterapeut

Vill du göra din VFU hos oss tar du kontakt med samordnaren på din högskola som gör en beställning till oss. Platsfördelningen sker i samråd mellan skola och sjukhus. 

LIA: Lärande i arbete för medicinska sekreterare

Beroendecentrum Stockholm erbjuder praktikplatser för medicinska sekreterare som ska genomgå lärande i arbete (LIA). 

Praktikplatser beställs och administreras genom skolans praktikansvariga. Om du önskar göra din LIA hos oss vänder du dig därför till den som är praktikansvarig på din skola.

 

PTP: Praktisk tjänstgöring för psykologer

På Beroendecentrum Stockholm är vi måna om att hålla en hög kvalitet på våra PTP-tjänster. Vi ser till att våra PTP-psykologer förvärvar alla de färdigheter som är nödvändiga för psykologer inom hälso- och sjukvården. När tjänstgöringen avslutats kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Ansök om PTP-tjänst

PTP-tjänster annonseras här på Beroendecentrum Stockholms hemsida och på Platsbanken hos Arbetsförmedlingen. Vanligast är att tjänstgöringen startar i början av hösten och genomförs på ett års heltid. Startdatum och tjänstgöringsgrad kan variera. Halvtid är dock den lägsta arbetsgraden och sammanlagt ska tjänstgöringen motsvara minst ett års tjänstgöring på heltid.

Två PTP-program

Beroendecentrum Stockholms PTP-psykologer deltar i PTP-program för både Region Stockholm och Beroendecentrum Stockholm.

Det regionala PTP-programmet

Det regionala PTP-programmet är kostnadsfritt för alla PTP-psykologer inom Region Stockholm och privata vårdgivare med upphandlat vårdavtal. Fokus ligger på övergripande psykologfrågor och yrkesrollen. PTP-introduktionen ges i september och februari varje år. Under rådande omständigheter ges delar av PTP-programmet att digitalt.

Seminarierna är fristående från varandra, vilket gör att du som PTP-psykolog kan hoppa på programmet oavsett när du påbörjar din PTP. Du deltar sedan tills tjänstgöringen avslutas. Närvaro är starkt prioriterad vid samtliga sex heldagar.

Beroendecentrum Stockholms PTP-program

Beroendecentrum Stockholms lokala PTP-program är en viktig komplettering till det regionala programmet genom att det omfattar innehåll som är särskilt betydelsefullt för psykologer inom beroendevård och annan psykiatri.

PTP-handledare

PTP-handledning är ett roligt, utvecklande och utmanande uppdrag. Det kräver kunskap om PTP, psykologkompetens och handledarfärdigheter. De legitimerade psykologer som handleder PTP-psykologer deltar i Region Stockholms PTP-handledarprogram.

 

ST-tjänstgöring: Specialistutbildning läkare

Du som är legitimerad läkare kan specialisera dig hos oss inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt beroendemedicin. Specialisttjänstgöringen görs under minst fem år med handledning och du har då en tillsvidareanställning på Beroendecentrum Stockholm.

Tjänstgöringen ger dig goda möjligheter att tillämpa kunskaper, olika arbets- och förhållningssätt samt att utveckla färdigheter för att kunna jobba som specialist i psykiatri med utökade beroendemedicinska erfarenheter. Vi erbjuder ett brett spektrum av utbildningsmöjligheter inom till exempel ledarskap, psykoterapi, METIS/SK med mera. Du kan även göra forskar-ST hos oss. 

Vi lägger stor vikt vid intresse för beroendefrågor samt personlig lämplighet. Vid frågor, kontakta enhetschef Claudia Echeverria Zarate.

För AT-tjänstergöring gäller särskilda rutiner. 

 

Grundutbildning för läkare

Beroendecentrum Stockholm håller i utbildning för läkarstudenter i termin 9 på uppdrag av Karolinska Institutet. Det gäller kursen ”Neuro, sinne, psyke” där flera av klinikens läkare undervisar som föreläsare och handledare.

 

SUS: Specialistutbildning för sjuksköterskor

Vi erbjuder specialistutbildning för dig som jobbar som sjuksköterska inom akut- och heldygnsvården (SUS-utbildning). Den som går utbildningen kan under utbildningsperioden har kvar sin heltidstjänst med full lön.

 

APL: Arbetsplatsförlagt lärande

Du som utbildar dig till undersköterska/skötare är välkommen att söka plats hos oss för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta beställs och fördelas genom din skola i samråd med sjukhuset. Vänd dig därför till din skola om du vill göra din APL på Beroendecentrum Stockholm.

Beställning sker endast från lärosätet den 30 september respektive 31 mars årligen inför nästkommande termin.

 

Foreign students / du som läser en utbildning utomlands

Beroendecentrum Stockholm tar tyvärr inte emot ansökningar om praktik direkt från utländska studenter. Vi rekommenderar att du tar kontakt med Karolinska Institutet, som en del av det europeiska utbytesprogrammet Erasmus.

If you are a foreign student, we recommend you to contact Karolinska Institutet (which is part of the European exchange program Erasmus). We're not able to admit direct applications for internships.

Kontakta utbildningsansvariga

VIL-samordnare Beroendecentrum Stockholm
Namn: Magdalena Flamelius
E-post: magdalena.flamelius@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 470 27

PTP-samordnare Beroendecentrum Stockholm
Namn: Anna Persson
E-post: anna.r.persson@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 457 27

Enhetschef ST-läkare
Namn: Claudia Echeverria Zarate 
E-post: claudia.echeverria-zarate@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 473 27

 

Senast ändrad 2024-04-16