Ny sprututbytesmottagning öppnar på Södermalm

Nu öppnar vi Sprututbytet Södermalm. Detta innebär att tillgängligheten förbättras än mer men också att fler kan få hjälp, och därigenom förbättrad livskvalitet.

Bilden: Fredrik Lindström, som är chef för Sprututbytet Södermalm och Sprututbytet S:t Göran (fotograf: Camilla Petersson)

– Med sprututbytet når vi människor som tidigare inte haft kontakt med beroendevården. Den nya sprututbytesmottagningen innebär en nödvändig förstärkning eftersom lokalerna vid Sankt Göran inte räcker till, säger Johan Franck som är verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm.

Ökad tillgänglighet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gett Beroendecentrum Stockholm uppdraget att starta ytterligare en sprututbytesmottagning.
Det finns, sedan april 2013, en sprututbytesmottagning vid S:t Görans sjukhus med många besök. Under 2018 var det 1828 personer som besökte Sprututbytet S:t Göran och tillsammans har dessa personer gjort totalt 26 596 besök på mottagningen. I genomsnitt är det 102 besök per dag på mottagningen. 

Bilden: Entrén till Sprututbytet Södermalm (fotograf: Camilla Petersson)

Den nya sprututbytesmottagningen öppnar 22 augusti. Sprututbytet Södermalm finns på Maria Prästgårdsgata 34 B i Stockholm. Öppettiderna är måndag till fredag, alla helgfria vardagar, från klockan 10 till 16. På onsdagar är mottagningen öppen enbart för kvinnor. Och på onsdagar hänvisas därför männen till Sprututbytet S:t Göran.

Förbättrad livskvalitet

På Sprututbytet Södermalm kan personer, från 18 år och uppåt, som injicerar droger byta sina sprutor och kanyler till nya för att skydda sig mot blodsmittor som hiv, hepatit och andra blodburna infektioner.

– Det är viktigt för oss att arbeta för ökad hälsa och bättre livskvalitet för våra patienter och vi vet att sprututbytesverksamheten verkligen medverkar till detta, säger Niklas Preger, sektionschef inom Beroendecentrum Stockholm.

Vi erbjuder även rådgivning och stödjande samtal till drogfrihet. Det finns även möjligheter att träffa läkare, sjuksköterska, barnmorska, kurator eller tandläkare.

Genom samarbete med den hiv-specialiserade vården kan vi också ge patienter tillgång till kontinuerlig medicinering. Det finns även möjligheter att få behandling av hepatit C.

Vi delar ut naloxon, ett läkemedel som kan rädda liv vid en överdos av opioider. Mottagaren får kunskap om opioidöverdoser och om hur de kan rädda liv med naloxon.

– Sedan januari 2018 har vi delat ut cirka 2 600 doser naloxon till 657 opioidberoende patienter och vid 453 tillfällen har läkemedlet använts i skarpt läge, säger Niklas Preger.

Vi erbjuder även hjälp med kontakter till socialtjänsten, beroendevården, frivården och psykiatrin.

Publicerad 2019-08-21