Hederspriset 2018 till Sprututbytet S:t Göran

Sprututbytet S:t Göran tilldelas Brukarföreningen Stockholms hederspris 2018. Medarbetarna får priset för sitt arbete med att förbättra patienters hälsa och rädda liv. ”Sprututbytet räddar liv och inget kan vara viktigare”, skriver Brukarföreningen Stockholm i sin motivering till priset.

Bilden: Några av medarbetarna på Sprututbytet S:t Göran (Fotograf: Camilla Petersson)

– Det känns särskilt kul att det är brukarna själva som har gett oss priset. Vårt mål är ju att de som kommer till oss ska vara nöjda med den hjälp vi erbjuder, säger Fredrik Lindström, chef för Sprututbytet S:t Göran.

Om hederspriset

Brukarföreningen Stockholm delar ut ett hederspris till den person eller verksamhet som i sin gärning bidragit till att förbättra villkoren för föreningens medlemmar. Det är andra gången som verksamheter inom Beroendecentrum Stockholm prisas. 2015 tilldelades Resursmottagningen hederspriset. I år är det Sprututbytet S:t Göran som prisas. Priset delades ut, den 14 september, under seminariet om brukarhälsa som ägde rum i Spårvägshallarna i Stockholm. Martin Kåberg, specialistläkare Sprututbytet S:t Göran, tog emot priset.

Juryns motivering

I motiveringen lyfter Brukarföreningen Stockholm fram att Sprututbytet S:t Göran var tidigt ute med att kunna dela ut överdosmotgiftet naloxon till sina besökare, trots juridiska oklarheter och byråkrati. Och att detta snabba agerande räddat många liv.

–Det är oerhört viktigt för oss att kunna dela ut naloxon eftersom det finns en rädsla inom patientgruppen för att ringa efter hjälp när någon i deras närhet visar tecken på överdos. Det är också viktigt att höja kompetensen inom patientgruppen om hur man ska behandla eller hantera en överdos. För om de agerar rätt och snabbt kan dödliga överdoser förhindras, säger Fredrik Lindström.

Brukarföreningen Stockholm lyfter även fram möjligheten för kontakt med sjukvård och beroendevård som oerhört viktig. Medarbetarnas respektfulla bemötande är också något som lyfts fram i motiveringen. Medarbetarna bemöter alltid patienterna med ett leende och en schysst attityd, enligt motiveringen.

– Det känns verkligen bra att vi har ett bemötande som uppskattas av våra patienter. De ska alltid känna sig välkomna hit till oss på sprututbytesmottagningen, avslutar Fredrik Lindström.

Vi gratulerar medarbetarna på Sprututbytet S:t Göran till priset!

Publicerad 2018-09-19

Brukarföreningen Stockholm

Brukarföreningen Stockholm, som grundades 2004, vänder sig till personer som använder droger. Organisationen jobbar för att:

  • stärka sina medlemmars ställning i samhället
  • avhjälpa stigma och maktlöshet
  • motverka tvång och repression
  • verka för frivillighet i vård och rehabilitering
  • stödja enskilda medlemmar utifrån deras önskemål och behov

Du kan läsa mer om Brukarföreningen Stockholm och hederspriset på Brukarföreningen Stockholms webbplats: