Nu lanserar vi en ny film som riktar sig till barn som lever med en nära anhörig med ett beroende

I enlighet med barnkonventionen som fastställt att alla barn har rätt till information råd och stöd har Beroendecentrum Stockholm tagit fram en film som beskriver beroendesjukdom ur ett barns perspektiv.

Syftet med filmen är att kunna erbjuda möjlighet till ökad kunskap om beroendesjukdom utifrån barns rätt till information råd och stöd enligt hälso-och sjukvårdslagen och Barnkonventionen. Vi vill med filmen nå fler närstående barn genom ökad tillgänglighet. Vi vill även förhindra skrämmande tankar, rädslor samt idéer om att barnet bär ansvar när en förälder eller närstående är sjuk. Filmen ska också ge svar på eventuella frågor och öppna upp för diskussioner.

- Det är viktigt för oss att barn förstår att ett beroende är en sjukdom, men också en sjukdom som går att behandla, säger Anna-Carin Hultgren, Barnsamordnare och projektledare. Det är jätteroligt att vi nu kan presentera den här filmen eftersom vår verksamhet tills nu har saknat ett anpassat informationsmaterial till närstående barn om beroendesjukdom. Vi har också en förhoppning att filmen kommer att nå den grupp av närstående barn som vi inte kan nå direkt genom fysiska möten. Vi hoppas även nå de barn vars närstående inte kommer till behandling.