eStöd - vår mottagning online

eStöd erbjuder behandling via nätet för dig som vill förändra dina vanor när det gäller alkohol, cannabis eller spel om pengar. Det passar dig som vill förändra dina vanor mer på egen hand.

Behandlingarna pågår i tolv veckor och innebär att du jobbar med text och övningar på tider och platser som passar dig. Du har regelbunden kontakt med en behandlare som ger återkoppling till dig och kan svara på dina frågor.

Vi erbjuder behandling via nätet för dig som vill:

  • förändra dina alkoholvanor: dricka kontrollerat eller sluta helt
  • sluta röka cannabis
  • förändra dina spelvanor

Behandlingen passar dig som:

  • är över 18 år
  • kan ägna cirka 2-3 timmar/vecka för behandlingen
  • har möjlighet att läsa 10-20 sidor text i veckan (svenska)

Kontakt

Du anmäler dig via 1177