Amfetamin

Amfetamin

Vad är amfetamin?

Amfetamin är ett centralstimulerande medel som har många likheter med kokain, men till skillnad från kokain tillverkas amfetamin på kemisk väg. Amfetamin är ett pulver som är vitt, grått, gulaktigt eller svagt rosa. 

På 1930-talet började amfetamin användas som läkemedel mot en rad olika tillstånd, bland annat astma, nästäppa, depression och narkolepsi. När det så småningom framkom vilka risker som var kopplade till amfetaminanvändning, inklusive risken för beroende, narkotikaklassades preparatet. I Sverige är det den näst mest använda illegala substansen efter cannabis.

Metamfetamin

Det finns en extra stark variant av amfetamin som heter metamfetamin. Det kallas även för ice, crystal meth och speed. Meth finns både som pulver, vätska eller kristaller. Det ger ett starkare och mer varaktigt rus, men är också mer beroendeframkallande.

Användning och påverkan

Amfetamin kan sniffas eller lösas i vätska för att injiceras, men intas oftast som tabletter eller kapslar. Pulvret kan även inlindas i ett litet papperspaket som sväljs. Det kallas för att ”bomba”.

Ökad energi och minskade hungerkänslor

Amfetamin är centralstimulerande, vilket innebär att den har en aktiverande effekt i centrala nervsystemet och på individens beteende. Ruset kan vara i flera timmar, till skillnad från ett kokainrus som varar i cirka 30 minuter.

Den som tagit amfetamin får ofta stora pupiller, stirrig blick samt svårigheter att stå och sitta still. Under ett rus kan du känna ökad energi, vakenhet och medvetenhet. Hungerkänslor brukar försvinna och blodtrycket stiga. Dessutom kan ditt hjärta börja slå fortare och andningen bli snabbare.

Vid större doser kan du drabbas av feber, svettningar, huvudvärk och yrsel. I extrema fall kan höga doser även leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Abstinens

De positiva känslor du kan få vid en kort tids användning av amfetamin minskar efter några dagars eller veckors användning, och i stället får du abstinensproblem och utmattningskänslor.

Abstinenssymptom uppkommer något dygn efter att intaget upphört och varar oftast i några dagar. Abstinensen präglas av oro, sömnstörningar och trötthet. Symptomen kan vara påfrestande men är ofarliga och kräver i regel inte specifik vård.

Långsiktiga besvär

Eftersom amfetamin dämpar känslan av hunger leder långvarigt användande ofta till minskad vikt. Problem med tänderna är vanligt, då amfetamin minskar salivutsöndringen och kan ge krampartad aktivitet i käkmuskulaturen. Balanssinnet och kroppsrörelserna kan också påverkas så att du går ostadigt och dina rörelser blir ryckiga. Eftersom amfetamin ofta injiceras finns en risk för infektioner och komplikationer kopplade till det.

Personer som har använt amfetamin länge kan drabbas av rastlöshet, sömnsvårigheter, irritabilitet och aggressivitet, misstänksamhet, hallucinationer, ångest och paranoia. Akuta amfetaminutlösta psykoser är allvarliga tillstånd som oftast kräver akut sjukhusvård.

 

Granskad av: Joar Guterstam, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin samt medicine doktor
Senast granskad: 2023-10-02