Helgmottagning BAS

Helgmottagningen vänder sig till personer över 18 år som redan är inskrivna i vår öppenvård men som behöver hjälp för medicinering under helgen.