Lustgaspatron och en ballong

Lustgas

Att sniffa eller boffa innebär att andas in olika former av gaser. När gaserna når din hjärna utsätts den för syrebrist som gör att du upplever ett rus. En gas som blivit vanlig att använda i berusningssyfte är lustgas och även "poppers" (amylnitrit).

Vad är lustgas?

Det finns många olika produkter som kan inhaleras. Lustgas är ett exempel, som ursprungligen sålts som tillbehör till gräddsifoner för att vispa grädde med. Gasen inhaleras oftast genom ballonger eller direkt via gastuben/gräddsifonen. Användningen av lustgas har ökat drastiskt bland ungdomar och unga vuxna under 2020-talet.

Lustgas är idag inte narkotikaklassat och inte olagligt att inneha eller använda. Det är därför lätt att få uppfattningen att det är ofarligt, men det stämmer inte. En del jämför med att man använder lustgas inom vården vid till exempel förlossningar, men den gasen är utblandad med syrgas vilket gör den ofarlig, till skillnad från den koncentrerade lustgasen.

Användning och påverkan

Sniffning och boffning innebär att andas in gasångor i lungorna. Där tas gasen upp av blodet och förs vidare ut i kroppen. Ruset kommer ganska direkt efter några inandningar och varar under mycket kort tid.

Inandning av gaser gör så att syret inte kan transporteras i blodet. Syrebristen orsakar ett kortvarigt rus, inte sällan liknande en hallucinogen upplevelse. Utöver hallucinationer kan du tappa balansen, få minskad muskelkontroll, sämre reflexer, skrattattacker, hosta, rinnande näsa, huvudvärk, trötthet och lättretlighet.

Utöver syrebristens påverkan på hjärnan så påverkar det resten av kroppen genom att adrenalin pumpas ut på grund av stresshormoner. Hjärtat ansträngs vilket i värsta fall kan leda till rubbningar i hjärtrytmen eller hjärtstillestånd. Även användning vid enstaka tillfälle kan leda till att du svimmar av eller drabbas av medvetslöshet.

Om användningen kombineras med alkohol eller andra droger ökar risken för överdos eller medvetslöshet.

Abstinens

Huvudvärk, sömnproblem, frossa och kramper kan vara tecken på abstinens hos den som använt lustgas.

Långsiktiga besvär

Ett långvarigt användande av lustgas ökar risken för hjärnskador och det har även visat sig kunna ge svåra skador på nervsystemet. Det orsakas av att lustgas inaktiverar vitamin B12 som är en viktig komponent i nervsystemet. B12-brist kan i sin tur leda till känselbortfall, svaghet i musklerna, nervskador samt ett lågt blodvärde.

En annan men ovanlig komplikation av lustgasanvändning är blodproppar i lungor och i hjärnan.

Användning av lustgas hos personer som tidigare inte använt droger kan sänka tröskeln till att testa en annan substans och därför bli en så kallad inkörsport till andra droger.

Mer fakta om lustgas

Giftinformationscentralen och Läkemedelsverket har tagit fram fakta om lustgas och riskerna om att använda det som berusningsmedel.

>> Riskerna med lustgas som berusningsmedel (öppnas i ny flik)

>> Ladda ned material om lustgas (öppnas i ny flik)

 

Granskad av: Joar Guterstam, överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin samt medicine doktor
Senast granskad: 2023-10-02