”Svenska folkets beroendeproblem inte konstanta”

En rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att omkring hälften av dem som uppfyller kriterierna för alkohol- och narkotikaberoende år 2013 uppfyller inte längre kriterierna ett år senare. 

Den 11 februari presenterade CAN rapporten ”Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak”. Rapporten visar att omkring hälften av dem som uppfyller kriterierna för alkohol- och narkotikaberoende år 2013 uppfyller inte längre kriterierna ett år senare.

Mats Ramstedt, forskare vid CAN och en av författarna till rapporten, påpekar att den här studien bekräftar tidigare forskning.

– Till det positiva hör att för en stor grupp är problemen inte kroniska, möjligheten att komma ur problematiken är relativt god, säger Mats Ramstedt.

Studien genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet och CAN. Den finansieras av Socialdepartementet.

Syftet med studien har varit att undersöka stabilitet och förändring för två grundläggande typer av alkohol-, narkotika- och tobaksrelaterade skador. Det handlar mer specifikt om skador på den som brukar och skador på personer i brukarens omgivning.

Publicerad 2015-02-18