Heroin, morfin, kodein och andra opiater

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. På grund av sina smärtstillande och berusande egenskaper har opiumvallmon används under flera tusen år. 

I slutet av 1800-talet började man använda heroin för att bota morfinberoende. Det var en dålig idé. Heroin visade sig vara ett bättre smärtstillande medel och en bättre hostmedicin än morfin, men skapade också ett större beroende.

Morfin används idag i kontrollerade former som smärtstillande läkemedel inom sjukvården. Heroin är den opiat som används mest på grund av sitt kraftiga rus. Heroin röks, sniffas eller injiceras och kan lätt leda till en överdos där andningsstillestånd kan leda till döden.

Så påverkas din kropp av heroin och andra opiater  

Heroin och andra opiater påverkar kroppens opioidreceptorer som finns i hela ditt centrala nervsystem. Det är på grund av den här påverkan på nervsystemet som opiater är väldigt effektiva mot smärta.      

Kroppens opioida system påverkar hur du känner smärta, hur immunsystemet fungerar och vad du har för känslomässiga reaktioner. Det är också på grund av det här som heroin och andra opiater ger ett väldigt kraftigt rus. Heroin ger ett snabbt rus. Ett par minuter efter intaget känner du stark eufori och under cirka en halvtimme känner du en mer stillsam eufori. Flera timmar efteråt känner du dig i balans.

Alla opiater är väldigt beroendeframkallande, både på grund av det kraftiga ruset och på grund av en snabb toleransökning. Det betyder att du måste ta allt större mängder för att få samma effekt.

Heroinberoende utvecklas snabbt och många som använder heroin beskriver det som rena kärlekskänslor. Det är också det som gör heroin så farligt. En för alltför stor dos kan leda till andningsstillestånd som i sin tur kan leda till döden.

Abstinensen efter heroin är stark. Du kan känna dig sjuk, bli illamående, få muskelvärk, rinnande näsa, diarré, svettningar, tandvärk, drabbas av uttorkning och sömnsvårigheter.

Förutom risken för överdos så är några bieffekter att du slutar känna smärta, att du blir förstoppad eller illamående. Användande av heroin kan leda till olika följdsjukdomar som depression, fobier, ångest och personlighetsstörningar. Eftersom heroin injiceras kan du få och sprida vidare sjukdomar som HIV, hepatit B och hepatit C om du delar på sprutor.

Källor

  • Beroendemedicin av Johan Franck, Ingrid Nylander m.fl. (2011) Studentlitteratur 
  • Beroendetillstånd av Markus Heilig (2011) Studentlitteratur