Spel om pengar

Även om ett spelberoende inte berör intag av någon substans, så har problemet många likheter med riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol och droger.

Varför utvecklas ett spelande till ett beroende?

Anledningarna till att utveckla problem med spel om pengar kan vara flera och se olika ut för olika personer. Det kan handla om:

 • Ekonomiska mål
 • Att bli sedd och erkänd som skicklig spelare
 • Att uppnå kickar och spänning
 • Ett sätt att fly vardagen eller jobbiga känslor

Ju mer akuta ens problem blir desto värre brukar spelandet bli, till exempel för att jaga vinster och fly från ångest eller en känsla av maktlöshet.

De typer av spel som i störst utsträckning leder till problem/beroende är snabba spel där det är en kort tid mellan insats och resultat (till exempel spelautomater) eller spel där spelaren anser sig ha den rätta kunskapen för att vinna (till exempel trav, betting/vadslagningsspel eller poker).

 

När ska jag söka hjälp?

Om du känner igen dig i några av nedan kriterier kan det vara tecken på att ditt spelande är problematiskt. Att söka hjälp kan hjälpa dig att bryta dina vanor. 

 • Upptagenhet. Du tänker ständigt på spel, till exempel är upptagen av att tänka på tidigare spelupplevelser, av att planera nästa speltillfälle eller av att fundera över hur du kan skaffa pengar att spela med.
 • Tolerans. Du behöver spela med allt större summor för att uppnå den önskade spänningseffekten.
 • Kontrollförlust. Du har flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta med ditt spelande.
 • Abstinens. Du blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa eller sluta med ditt spelande.
 • Flykt. Du spelar för att slippa tänka på problem eller för att försöka lätta känslor av nedstämdhet, till exempel hjälplöshetskänslor, skuld, ångest eller depression.
 • Jagar förluster. Du återvänder till spelandet en annan dag för att vinna tillbaka bortspelade pengar.
 • Lögner. Du ljuger för anhöriga, terapeuter eller andra personer för att dölja vidden av ditt spelande.
 • Sociala konsekvenser. Du har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av ditt spelande.
 • Ekonomiskt beroende. Du förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk krissituation som uppstått på grund av spelandet.

 

Behandling

På beroendemottagningar erbjuds ofta behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal och återfallsprevention, enskilt eller i grupp. Ta kontakt med din närmsta beroendemottagning för mer information.

Vi erbjuder även behandling via nätet. Den har samma upplägg som en sedvanlig behandling men med skillnaden att all kontakt med behandlare sker via nätet. Behandlingen kan genomföras oavsett var i Sverige du bor.

Ett bra första steg om du fått problem med spel om pengar är att stänga av dig från spelandet via spelpaus.se.

 

Sagt av tidigare patient om behandling för spelberoende via nätet

”Jag vill bara dela med mig av min berättelse och feedback till er och hoppas ni tar det vidare inom företaget, förhoppningsvis kan det även hjälpa andra så ni får dela min historia om det kan hjälpa andra som går igenom liknande.

För några år sedan var jag väldigt svårt spelberoende vilket ledde till att jag spelade bort alla mina pengar och tog så många lån jag kunde få för stora belopp. Spelandet grundade sig i att jag mådde dåligt psykiskt och problem på dåvarande arbetsplats. Jag var så beroende att jag spelade bort alla mina sparpengar och hamnade i stora skulder, lånade pengar från familj och vänner och hela livet kretsade kring spelandet. Till slut kunde jag inte ta fler lån då min kreditvärdighet blev så låg, jag förlorade kontakten med flera närstående, jag hade inte råd med mat på bordet och jag kände att jag hade förstört hela mitt liv.

........

 

 

 

Granskad av: Philip Lindner, leg. psykolog och docent i klinisk psykologi
Senast granskad: 2023-10-20