Praktisk tjänstgöring för psykologer - PTP

PTP är en praktisk tjänstgöring där du som är utbildad psykolog får möjlighet att utvecklas in i din yrkesroll. Kunskaper från utbildningen tillämpas under handledning. Syftet är att ge en bred och fördjupad erfarenhet av yrket.

På Beroendecentrum Stockholm är vi måna om att hålla en hög kvalitet på våra PTP-tjänster. Vi ser till att våra PTP-psykologer förvärvar alla de färdigheter som är nödvändiga för psykologer inom hälso- och sjukvården. När tjänstgöringen avslutats kan en ansökan om legitimation skickas till Socialstyrelsen.

Ansök om PTP-tjänst

PTP-tjänster annonseras här på Beroendecentrum Stockholms hemsida och Platsbanken hos Arbetsförmedlingen. Vanligast är att tjänstgöringen startar i början av hösten och genomförs på ett års heltid. Startdatum och tjänstgöringsgrad kan variera. Halvtid är dock den lägsta arbetsgraden och sammanlagt ska tjänstgöringen motsvara minst ett års tjänstgöring på heltid.

PTP-program

Beroendecentrum Stockholms PTP-psykologer deltar i PTP-program för både Region Stockholm och Beroendecentrum Stockholm.

Det regionala PTP-programmet

Det regionala PTP-programmet är kostnadsfritt för alla PTP-psykologer inom Region Stockholm och privata vårdgivare med upphandlat vårdavtal. Fokus ligger på övergripande psykologfrågor och yrkesrollen. PTP-introduktionen ges i september och februari varje år. Under rådande omständigheter ges delar av PTP-programmet att digitalt.

Seminarierna är fristående från varandra, vilket gör att du som PTP-psykolog kan hoppa på programmet oavsett när du påbörjar din PTP. Du deltar sedan tills tjänstgöringen avslutas. Närvaro är starkt prioriterad för vid samtliga sex heldagar.

Beroendecentrum Stockholms PTP-program

Beroendecentrum Stockholms lokala PTP-program är en viktig komplettering till det regionala programmet genom att det omfattar innehåll som är särskilt betydelsefullt för psykologer inom beroendevård och annan psykiatri.

PTP-handledare

PTP-handledning är ett roligt, utvecklande och utmanande uppdrag. Det kräver kunskap om PTP, psykologkompetens och handledarfärdigheter. De legitimerade psykologer som handleder PTP-psykologer deltar i Region Stockholms PTP-handledarprogram.