Utbilda dig hos oss

Beroendecentrum Stockholm tar emot flera yrkeskategorier för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och andra typer av utbildningar inom kliniken. 

Utbildning är en viktig del inom Beroendecentrum Stockholm. Vi välkomnar studenter och anställda att utbilda och fortbilda sig hos oss. Tillsammans kan vi utveckla framtidens beroendevård!

Varje år väljer drygt 300 läkarstuderande och 125 sjuksköterskestuderande att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss. Även andra yrkesgrupper genomgår utbildning hos oss. Vi är glada och stolta över att Beroendecentrum Stockholm rankas högt i utvärderingarna från studenterna.

Våra utbildningar 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Vi tar emot VFU-studenter från många olika yrkesgrupper varje termin. Vill du göra din VFU hos oss tar du kontakt med samordnaren på din högskola som gör en beställning hos oss. Platsfördelningen sker i samråd med oss.

De studentkategorier vi tar emot är följande:

  • Arbetsterapeuter
  • Läkare
  • Psykologer
  • Sjuksköterskor (grund. och specialistutbildning)
  • Skötare 
  • Medicinsk sekreterare 

Vi tar emot studerande från alla högskolor i Stockholm. Vi har också särskilda avtal med Karolinska Institutet, Ersta-Sköndal Högskola och Sophiahemmets högskola. Även du som studerar på annan ort i Sverige men som är skriven i Stockholm, kan få komma till oss i mån av plats. 

Utbildning psykologer

Vi erbjuder psykologstudenter allt ifrån några få timmars auskultation till flera månaders VFU under handledning. Utbildning sker i patientnära arbete i öppen hälso- och sjukvård. 

Grundutbildning av läkare 

På uppdrag av Karolinska Institutet genomför Beroendecentrum Stockholm utbildning för läkarstudenter. Under termin 9 läser studenterna kursen ”Neuro, sinne, psyke” och beroendemomentet är en del av denna kurs. Flera av våra läkare undervisar som föreläsare och handledare. 

If you are a foreign student, we recommend you to contact Karolinska Institutet (which is part of the European exchange program Erasmus). We're not able to admit direct applications for internships.

Vidareutbildning av läkare, ST 

Du som är legitimerad läkare kan specialisera dig hos oss inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt beroendemedicin. Specialisttjänstgöringen görs under minst fem år med handledning och du har då en tillsvidareanställning på Beroendecentrum Stockholm.

Tjänstgöringen ger dig goda möjligheter att tillämpa kunskaper, olika arbets- och förhållninssätt samt att utveckla färdigheter för att kunna jobba som specialist i psykiatri med utökade beroendemedicinska erfarenheter. Vi erbjuder ett brett spektrum av utbildningsmöjligheter inom till exempel ledarskap, psykoterapi, METIS/SK med mera. Du kan även göra forskar-ST hos oss. 

Vi lägger stor vikt vid intresse för beroendefrågor samt personlig lämplighet. Vid frågor, kontakta Victor Lindfors, 08-123 470 26.

Gymnasieutbildning vårdområdet 

Du som går en gymnasieutbildning inom vårdområdet är välkommen att söka plats för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Om du vill göra din APL hos Beroendecentrum Stockholm vänder du dig till din skola.

Medicinsk sekreterare 

Beroendecentrum Stockholm erbjuder praktikplatser för medicinska sekreterare som ska genomgå lärande i arbete (LIA). Om du önskar göra din LIA hos oss vänder du dig till den som är praktikansvarig på din skola.

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Vi erbjuder specialistutbildning för dig som jobbar som sjuksköterska inom akut- och heldygnsvården (SUS-utbildning). Den som går utbildningen kan ha kvar sin heltidstjänst med full lön under utbildningsperioden. Läs mer här.

Kontakt inom Beroendecentrum Stockholm

Utbildningssamordnare, Läkarprogrammet T9 och VIL-samordnare Beroendecentrum Stockholm
Namn: Maria Fytili
E-post: maria.fytili@sll.se
Telefon: 08-123 470 02

 

Enhetschef ST-läkare
Namn: Victor Lindfors
E-post: victor.lindfors@sll.se 
Telefon: 08-123 470 26