Sömnbehandling via nätet för dig med alkoholproblem

Många som har problem med alkohol har även svårt med sömnen. Eftersom måendet påverkas mycket av sömn är det bra om du kan arbeta med dina sömnproblem samtidigt som du förändrar dina alkoholvanor.

Behandlingen vänder sig till dig som är över 18 år och är patient hos oss. För att gå programmet behöver du:

  • gå i behandling för att förändra ditt drickande
  • vara motiverad och ha förutsättningar för att kunna arbeta med din sömn
  • kunna avsätta cirka två till tre timmar per vecka för programmet
  • kunna läsa och skriva på svenska
  • ha tillgång till e-legitimation för säker inloggning

Anmälan

Du anmäler intresse till din behandlare som skickar en remiss till enheten eStöd. Om du uppfyller kriterierna för att kunna ta del av behandlingen blir du antagen till studien. Detta meddelas till dig kort efter din remiss mottagits.

Vad innebär det att delta?

Behandlingen baseras främst på kognitiv beteendeterapi (KBT) och programmet innehåller text, bilder, övningar och skattningsformulär. Ämnen som berörs är sömn och sömnbesvär, sömn kopplat till alkohol samt beteenden och yttre faktorer som påverkar sömnen. Du får även lära dig olika strategier för hur du kan förbättra din sömn och sömnkvalitet.

Behandlingen pågår i cirka tio veckor. Stöd och återkoppling ges regelbundet av psykolog. All kontakt sker skriftligt. Programmet ges av eStöd och tillhandahålls via 1177 Vårdguidens plattform sob.1177.se eller deras app. 

Efter avslutad behandling

När du är klar med behandlingen kallas du till ett återbesök på din lokala mottagning. Ni pratar då om hur behandlingen gått, hur du mår och om du önskar något fortsatt stöd.