Tobaksavvänjning via nätet

En studie som utvärderar stöd via nätet för att sluta använda tobak. Studien vänder sig till patienter inom Beroendecentrum Stockholm.

Många av Beroendecentrum Stockholms patienter använder nikotin, samtidigt som majoriteten vill sluta. Det här tobaksprogrammet skapar en möjlighet att ge alla Beroendecentrum Stockholms patienter, oavsett mottagning, samma chans till strukturerad tobaksavvänjning. 

Behandlingen vänder sig till dig som är över 18 år och är patient inom Beroendecentrum Stockholm. För att gå programmet behöver du:

  • vara motiverad att sluta använda nikotin
  • kunna avsätta cirka två till tre timmar per vecka för programmet
  • kunna läsa och skriva på svenska
  • ha tillgång till e-legitimation för säker inloggning

Hur går det till?

Du anmäler intresse till din behandlare som skickar en remiss till enheten eStöd som har hand om programmet.

Under programmets gång får du stöd av din behandlare på din mottagning. Det är bra om ni bokar in ett antal uppföljningssamtal direkt när du startar programmet.

Programmet ges av eStöd vid Beroendecentrum Stockholm. Du kommer åt det via 1177 Vårdguidens plattform sob.1177.se eller deras app.