Trygg och säker vård

Här hittar du information om dina rättigheter och hur vi arbetar för en trygg och säker vård.

Du som patient ska kunna känna dig trygg hos oss. En viktig del i det är att du känner till vilka rättigheter du har, både som patient och som närstående.

På de här sidorna har vi samlat information om din journal och hur sekretessen fungerar. Men också hur du är delaktig i den vård du får och hur du kan lämna dina synpunkter.

Vi berättar också om om vårt patientsäkerhetsarbete och hur kvalitetsregister hjälper till att utveckla vården.

Dessutom kan du läsa kort om de viktigaste lagarna som styr vården och vad vårdgarantin innebär.