Akut- och heldygnsvård

Du som behöver akut beroendevård är alltid välkommen till oss. Vi har öppet dygnet runt, året om. 

Heldygnsvården tar emot dig som har svårare problem med alkohol, narkotika och läkemedelsberoende. Genom att ge dig tillsyn och omvårdnad dygnet runt kan vi se till att din tillnyktring och avgiftning sker på ett säkert sätt.

Efter din tid i heldygnsvården får du komma till den lokala öppenvårdsmottagning som fungerar bäst för dig.

I första hand är akut- och heldygnsvården frivillig, men det förekommer vård enligt tvångsvårdslagarna. Läs mer om dessa under rubriken Behandling / Dina rättigheter i beroendevården.

Vi erbjuder heldygnsvård för vuxna vid S:t Görans sjukhus. Och vi erbjuder heldygnsvård för unga upp till 20 år vid Maria Ungdom.