Alkohol

Vill du dricka mindre alkohol? Hos oss får du hjälp.

Foto: Marie Kristensson

Idag har över 100 000 stockholmare problem med alkohol. De flesta är som vem som helst, människor med både jobb, bostad, familj och ett gott socialt liv - långt ifrån den traditionella bilden av en person med alkoholproblem. Men även du som har måttliga problem kan behöva hjälp att ändra dina alkohol(o)vanor.  

Mottagningar för alkohol och hälsa

Våra mottagningar för alkohol och hälsa välkomnar dig som känner att du har problem med alkohol, men i övrigt ett fungerande socialt liv. 

Du får hjälp, utifrån din egen förmåga, att hantera situationer som inkluderar alkohol på ett hälsosamt sätt. Behandlingsmålen utformas utifrån din vilja och motivation. Det är många som klarar sig bra efter avslutad behandling hos oss.

"Hälsokoll alkohol"

Det är ofta bra att engagera närstående i behandlingen. Närstående är därför välkomna att följa med redan vid första besöket.

Vi inleder med att ställa frågor för att få en bild av hela dig, och inte bara dina alkoholvanor. Det är många som upplever detta särskilt viktigt eftersom det ger ett helhetstänk även efter avslutad behandling.

Beteendinriktad behandling

Behandlingen är främst beteendeinriktad. Det innebär att du får beteendeinriktade hemuppgifter som exempelvis kan handla om att registrera hur mycket du dricker. Men det kan också handla om att se vid vilka situationer som alkohollusten kommer fram. Du får även tips om hur du kan undvika vissa situationer och hur du ska hantera dem när de väl uppstår.

Läkemedelsbehandling

Om du vill kan vi även erbjuda icke-vanebildande läkemedelsbehandling som håller nere alkoholsuget och minskar återfallsrisken. 

Du som behöver hjälp

Du behöver ingen remiss utan kan söka direkt och få hjälp omgående. 

Du som behöver mer hjälp är välkommen att vända dig till någon av våra lokala öppenvårdsmottagningar.  

Välkommen till oss!

Fakta om alkohol

Vill du veta mer om alkohol och dess påverkan på kroppen är du välkommen att läsa mer under rubriken Fakta om beroende/Alkohol