Behandling via nätet

Behandling via nätet är ett alternativ för dig som vill förändra dina vanor mer på egen hand. Precis som i samtalsterapi får du aktivt stöd från en behandlare, med skillnaden att all kontakt sker skriftligt via nätet. För att behandlingen ska bli meningsfull krävs vilja att testa nya strategier i din vardag.

Inom eStöd jobbar vi med stöd och behandling via nätet för dig som vill förändra dina vanor när det gäller alkohol, cannabis eller spel om pengar. Våra behandlingar baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och pågår i cirka tolv veckor. Fördelar är att det är kort väntetid och att du kan arbeta på tider och platser som passar dig. Under behandlingsperioden har du regelbunden kontakt med en behandlare som kan ge återkoppling och svara på dina frågor.

I vissa fall kan det behövas mer stöd än vad vi kan ge via nätet. Då går det bra att komplettera behandlingen med andra insatser. Om det blir aktuellt kan du och din behandlare tillsammans prata om vilka alternativ som finns.

Behandlingen passar dig som:

  • är över 18 år
  • är bosatt i Sverige
  • har möjlighet att avsätta cirka två till tre timmar per vecka
  • kan läsa och skriva på svenska
  • samt har förutsättningar och motivation att arbeta mer på egen hand.

Anmälan

Om du är intresserad av att gå en behandling kan du antingen prata med din lokala mottagning för att få en remiss, eller också göra en egenanmälan genom 1177 Vårdguidens webbplats sob.1177.se eller app. Behandlingarna ligger under "Alla övriga tjänster" och "Få stöd och behandling via nätet".

Läs mer om behandlingarna här:

Publicerad: 2019-05-23