Behandling via nätet

Behandling via nätet är ett alternativ för dig som, av olika anledningar, vill förändra dina vanor mer på egen hand. Som patient via nätet jobbar du med både text och övningar på tider och platser du själv önskar. Behandlingen pågår under tolv veckor. Under dessa veckor har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger återkoppling till dig och som kan svara på dina frågor.

Inom enheten eStöd jobbar vi med stöd och behandling via nätet för olika typer av beroendetillstånd.

I nuläget erbjuder vi tre behandlingar via nätet.

Förändra dina alkoholvanor med behandling via nätet

Du som vill förändra dina alkoholvanor, antingen dricka kontrollerat eller sluta helt, med behandling via nätet, kan göra en egenanmälan till oss. Du kan läsa mer om denna behandling under rubriken Behandling via nätet/Alkohol-behandling via nätet. 

Cannabisprogram via nätet

Är du 18-25 år och har funderat på att sluta röka cannabis? I så fall kan vi erbjuda ett cannabisprogram via nätet. Du kan läsa mer under rubriken Behandling via nätet/Cannabis-behandling via nätet. 

Förändra dina spelvanor med behandling via nätet

Du som är över 18 år och upplever problem med spel om pengar, kan välja att få behandling via nätet. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och pågår i cirka 12 veckor. Med hjälp av text, övningar och regelbunden kontakt med en psykolog, arbetar du mot din målsättning, som kan vara att få större kontroll över ditt spelande, eller att sluta spela helt. Läs mer under rubriken Behandling via nätet/Spel - behandling via nätet. 

Publicerad: 2019-05-23