Behandling via nätet

Behandling via nätet är en vårdform som förmedlas via internet. Det kan passa dig som har svårt att ta dig till en mottagning eller som vill förändra dina vanor mer på egen hand. Du får aktivt stöd från en behandlare, med skillnaden att all kontakt sker skriftligt via nätet. För att behandlingen ska bli meningsfull krävs vilja att testa nya strategier i din vardag.

Inom eStöd jobbar vi med stöd och behandling via nätet för dig som vill förändra dina vanor. Våra behandlingar baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Fördelar är att det är kort väntetid och att du kan arbeta på tider och platser som passar dig. Under behandlingsperioden har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger stöd och återkoppling.

I vissa fall kan det behövas mer stöd än vad vi kan ge via nätet. Då går det bra att komplettera behandlingen med andra insatser.

Mer information om behandlingarna och hur du anmäler dig

Publicerad: 2019-05-23