Alkohol - behandling via nätet

Behandling via nätet är ett alternativ för dig som, av olika anledningar, vill förändra dina vanor mer på egen hand. Som patient via nätet jobbar du med både text och övningar på tider och platser du själv önskar. Behandlingen pågår under tolv veckor. Under dessa veckor har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger återkoppling till dig och som kan svara på dina frågor.

Om eStöd

Inom eStöd jobbar vi med stöd och behandling via nätet för olika typer av beroendetillstånd. Du som vill förändra dina alkoholvanor, antingen dricka kontrollerat eller sluta helt, kan göra en egenanmälan till oss.

För vem?

Vi erbjuder vård till dig som:

  • Är 18 år och uppåt
  • Kan ägna minst 2-3 timmar i veckan åt behandlingen
  • Har tid och möjlighet att läsa 10-20 sidor text i veckan
  • Har tillgång till internet några gånger per vecka
  • Kan läsa och skriva på svenska

Vad vi kan hjälpa till med

Vårt alkoholprogram är baserat på tekniker från Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). KBT är en form av terapi som fokuserar på att se sambandet mellan tankar-känslor och beteenden. MI syftar framför allt till att skapa och bibehålla motivation till förändring.

Programmet är uppdelat i fem olika uppdrag som du lotsas igenom:

  1. Motivation,
  2. Att sätta ett mål för behandlingen,
  3. Kartläggning av risksituation,
  4. Hitta alternativa strategier och
  5. Återfallsprevention.

Uppdragen innehåller både text och övningar som du jobbar med på egen hand. Du får även en behandlare som följer dig och ger återkoppling till dig. Behandlaren kan även svara på dina eventuella frågor och funderingar. Du får tillgång till behandlingsmaterialet i sex månader, även om kontakten tar slut efter tolv veckor.

Hur du anmäler ditt intresse 

Du loggar på 1177:s webbplats och in i ”Stöd och behandling”: sob.1177.se Här fyller du i screeningformuläret ”eStöd Beroendecentrum Stockholm - Anmälan till behandling via nätet för alkohol”.

Bedömning

För att gå ett program hos oss behöver vi veta att behandling via nätet är ett bra alternativ för dig. Och därför behöver du först komma till oss för ett läkarbesök och provtagning. I samband med detta kan du även komma att erbjudas en annan insats, istället för eller i kombination med behandling via nätet.

Hur du hittar programmet

Du loggar in på 1177:s webbplats, 1177.se, och på samma sätt som när du fyllde i formuläret inför behandlingen. 

Men när du är inloggad är det några saker som du måste göra. I inloggat läge ser du en länk uppe till höger på sidan, precis ovanför ditt namn. Där måste du kontrollera att din e-postadress och mobiltelefonnummer stämmer. Du måste också se till att du har bockat i rutorna för avisering via e-post och via sms, så att du får veta när du får nya meddelanden. Därefter kan du vidare till "Stöd och behandling" där din behandling finns. 

Inaktivitet

Det är viktigt att vi kan hålla en regelbunden kontakt med dig under tiden som programmet pågår. Om vi inte hör något från dig i plattformen, så försöker vi att kontakta dig via telefon. Och om du trots kontaktförsök är inaktiv i plattformen i mer än fyra veckor, kan programmet avslutas på förhand. Detta görs eftersom det då saknas förutsättningar för att jobba med innehållet på ett konstruktivt sätt och eftersom det kan skapa stress att vi skickar påminnelser.

Om du tycker att något är svårt eller om du har funderingar på att inte fortsätta med programmet längre är det självklart helt okej. Du kan meddela oss detta så att vi, vid behov, kan hjälpa dig vidare.

Vad händer efter avslut?

När du är klar med behandlingsprogrammet blir du erbjuden en uppföljning hos läkare. Där får du möjlighet att prata om hur du tycker att behandlingen fungerat för dig och hur du mår.