Alkohol - behandling via nätet

Alkoholprogrammet är en behandling via nätet för dig som vill förändra dina alkoholvanor - antingen dricka kontrollerat eller sluta dricka. Som patient via nätet jobbar du med text och övningar på tider och platser du själv önskar. Behandlingen pågår under tolv veckor. Under denna tid har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger stöd och återkoppling.

För vem?

Behandlingen passar dig som

  • är över 18 år och vill förändra dina alkoholvanor (dricka kontrollerat eller sluta helt)
  • är motiverad och har förutsättningar för att arbeta självständigt med behandlingen
  • kan arbeta cirka två till tre timmar per vecka med innehållet
  • kan läsa och skriva på svenska
  • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning
  • samt är bosatt i Sverige.

Hur behandlingen fungerar

Alkoholprogrammet är en av de behandlingar via nätet som vi på eStöd erbjuder. Du kommer åt programmet via 1177 Vårdguiden, antingen via deras plattform sob.1177.se eller via deras app. Vi rekommenderar att du aktiverar notiser, så att du blir meddelad när du får svar från din behandlare eller blir tilldelad nya moment. 

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). För att den ska bli meningsfull krävs eget ansvar och vilja att testa ny strategier i din vardag. Innehållet är uppdelat i fem delar som består av text och övningar som du arbetar med på egen hand. Under behandlingsperioden, som pågår i cirka tolv veckor, har du regelbunden kontakt med en behandlare som kan svara på dina frågor samt ge stöd och återkoppling. Allt kontakt sker skriftligt.

Områden vi arbetar med i programmet är motivation, målsättning, risker, alternativa beteenden och återfall.

Hur du anmäler ditt intresse

En fördel med behandling via nätet är att den kan påbörjas snabbt. Vid intresse kan du antingen prata med din lokala mottagning för att få en remiss, eller också göra en egenanmälan via 1177 Vårdguidens plattform sob.1177.se

Innan behandlingen startar behöver en läkarbedömning samt provtagning göras. Du kan välja om du vill göra bedömningen på distans genom videosamtal eller på någon av våra beroendemottagningar inom Region Stockholm. Provtagningen kan göras på valfri beroendemottagning eller labb - fråga din läkare vid bedömningstillfället om vilka alternativ som finns.

Så fort du blivit antagen till behandlingen kommer eStöd att kontakta dig.

Efter avslutad behandling

När du är klar med behandlingen kallas du till ett återbesök (på samma mottagning som din läkarbedömning - på distans eller en beroendemottagning). Ni pratar då om hur behandlingen gått, hur du mår och om du önskar något fortsatt stöd.