Cannabis- behandling via nätet

Är du 18-25 år och har funderat på att sluta röka cannabis? I så fall kan vi erbjuda ett cannabisprogram via nätet.

Först måste vi veta om behandlingen passar just dig. Därför får du komma till mottagningen på läkarbesök och provtagning.

Behandlingen pågår under totalt tre månader och är uppdelat i fem steg. Under behandlingens gång har du en psykolog som följer dig och ger återkoppling på det du gjort. Efter behandlingen får du komma tillbaka till oss för läkarbesök och provtagning.

För vem?

För dig som är 18 – 25 år, har problem med cannabis och är skriven i Sverige.

Vad är nätbehandling?

Behandling via nätet har i forskning visat sig vara ett bra alternativ till vanlig behandling. Det används idag inom flera olika områden, exempelvis social fobi och depression. Nätbehandling kan underlätta för dig som har svårt att komma på regelbundna besök eller som vill försöka förändra dina vanor på egen hand. Du behöver ha tillgång till dator och internet och kunna ägna 1 – 2 timmar i veckan åt behandlingen.

Hur gör man?

Ta kontakt med Livsstilsmottagningen på telefon nummer 08 – 123 474 82 och berätta att du är intresserad av cannabisprogrammet via nätet. Du får en tid hos en läkare för bedömning och en sjuksköterska för provtagning. Om du och din läkare är överens om att nätbehandling kan vara ett alternativ för dig, kan du starta direkt när vårdplaneringen är klar.

Du loggar in till behandlingen via 1177/Vårdguidens e-tjänster. Du läser information, gör övningar, svarar på och ställer frågor till den psykolog som du har kontakt med via nätet. Allt du gör och skriver hanteras – precis som med vanliga journaler – förstås med sekretess. I slutet av behandlingen kommer du igen att få träffa läkare för uppföljning och lämna prover.