Cannabisprogrammet- behandling via nätet

Cannabisprogrammet är en behandling via nätet för dig som vill sluta röka cannabis. Som patient via nätet jobbar du med text och övningar på tider och platser du själv önskar. Behandlingen pågår under tolv veckor. Under denna tid har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger stöd och återkoppling.

För vem?

Behandlingen passar dig som

  • är över 18 år och vill sluta använda cannabis
  • är motiverad och har förutsättningar för att arbeta självständigt med behandlingen
  • kan arbeta cirka två till tre timmar per vecka med innehållet
  • kan läsa och skriva på svenska
  • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning
  • samt är bosatt i Sverige.

Hur behandlingen fungerar

Cannabisprogrammet är en av de behandlingar via nätet som vi på eStöd erbjuder. Du kommer åt programmet via 1177 Vårdguiden, antingen via deras plattform sob.1177.se eller via deras app. Vi rekommenderar att du aktiverar notiser, så att du blir meddelad när du får svar från din behandlare eller blir tilldelad nya moment. 

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). För att den ska bli meningsfull krävs eget ansvar och vilja att testa ny strategier i din vardag. Innehållet är uppdelat i åtta delar som består av text och övningar som du arbetar med på egen hand. Under behandlingsperioden, som pågår i cirka tolv veckor, har du regelbunden kontakt med en behandlare som kan svara på dina frågor och ge återkoppling. Allt kontakt sker skriftligt.

Några exempel på områden vi arbetar med i programmet är motivation, abstinens, självkontroll, känslor, återfall och livsstil.

Hur du anmäler ditt intresse

En fördel med behandling via nätet är att den kan påbörjas snabbt. Vid intresse kan du antingen prata med din lokala mottagning för att få en remiss, eller också göra en egenanmälan via 1177 Vårdguidens app eller webbplats: sob.1177.se

Innan uppstart behöver du träffa en läkare. Du kan välja att träffas på distans genom videosamtal eller på någon av våra beroendemottagningar inom Region Stockholm. Vi ser gärna att du även gör en urinprovtagning, antingen hos eStöd i Liljeholmen, Stockholm, eller på den beroendemottagning du valt att besöka. 

Så fort du blivit inkluderad i behandlingen kommer eStöd att kontakta dig och behandlingen blir synlig under dina e-tjänster på 1177 Vårdguiden.

Efter avslutad behandling

När du är klar med behandlingen kallas du till ett återbesök (på samma mottagning som din läkarbedömning - på distans eller en beroendemottagning). Ni pratar då om hur behandlingen gått, hur du mår och om du önskar något fortsatt stöd.