Spel - behandling via nätet

Behandling via nätet är ett alternativ för dig som, av olika anledningar, vill förändra dina spelvanor mer på egen hand. Som patient via nätet jobbar du med text och övningar på tider och platser du själv önskar. Behandlingen pågår under 12 veckor. Under dessa veckor har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger återkoppling till dig och som kan svara på dina frågor.

För vem?

Behandlingen passar dig som:

  • Är 18 år eller äldre och upplever problem med spel om pengar (det spelar ingen roll om du står på spelpaus).
  • Är motiverad och har förutsättningar för att arbeta självständigt med behandlingen.
  • Kan läsa och skriva på svenska.
  • Kan ägna minst 2-3 timmar per vecka åt behandlingen.
  • Har tillgång till internet och säker inloggning på 1177.se.

Om du för tillfället går i annan psykologisk behandling, behöver du vänta med att göra en anmälan tills denna är avklarad. 

Hur behandlingen fungerar

Vi erbjuder denna behandling via 1177 Vårdguidens webbplats: 1177.se.

Behandlingen pågår i cirka 12 veckor och baseras på Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Det är den behandling som Socialstyrelsen rekommenderar vid spelproblem. Du har hela tiden regelbunden kontakt med en psykolog som kan svara på dina frågor samt ge stöd och återkoppling. För att vi ska kunna följa dig genom behandlingen behöver du varje vecka även besvara några frågor.

Innehållet är uppdelat i 10 kapitel som består av text och övningar. Dessa kan du jobba med på tider och platser som passar dig.

Vi fokuserar på tankar och beteenden som är relaterade till ditt spelande. Tillsammans kartlägger vi hur dina tankar, beteenden och känslor ser ut idag. Du får även ta del av olika verktyg som kan hjälpa dig att förändra dina mönster och göra saker annorlunda.

Hur du anmäler ditt intresse

En fördel med behandling via nätet är att den kan påbörjas snabbt. Vanligtvis tar det max en vecka från att vi har mottagit remissen tills att du kan börja behandlingen. 

För att gå behandlingen behöver vi veta att behandling via nätet är ett bra alternativ för dig. Därför behöver du börja med att komma till oss för ett läkarbesök. Kontakta någon av våra mottagningar för spelberoende (du kan se vilka dessa är under rubriken Vård hos oss/Spelberoende) och säg att du är intresserad av gå behandling via nätet för spelproblematik. Om behandling via nätet ses som ett bra alternativ för dig, skickas en remiss till eStöd (som är den enhet som erbjuder nätbehandling). Därefter tar de kontakt med dig.