Spelprogrammet - behandling via nätet

Behandling via nätet är ett alternativ för dig som av olika anledningar vill förändra dina spelvanor mer på egen hand. Som patient via nätet jobbar du med text och övningar på tider och platser du själv önskar. Behandlingen pågår under tolv veckor. Under denna tid har du regelbunden kontakt med en behandlare som ger stöd och återkoppling.

För vem?

Behandlingen passar dig som

  • är över 18 år och upplever problem med spel om pengar (det spelar ingen roll om du står på spelpaus)
  • är bosatt i Sverige
  • kan arbeta cirka två till tre timmar per vecka med innehållet
  • kan läsa och skriva på svenska
  • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning
  • samt är motiverad och har förutsättningar för att arbeta självständigt med behandlingen.

Hur behandlingen fungerar

Spelprogrammet är en av de behandlingar via nätet som vi på eStöd erbjuder. Du kommer åt programmet via 1177 Vårdguiden, antingen via deras plattform sob.1177.se eller via deras app. Vi rekommenderar att du aktiverar notiser, så att du blir meddelad när du får svar från din behandlare eller blir tilldelad nya moment. 

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och pågår i cirka tolv veckor. För att den ska bli meningsfull krävs eget ansvar och vilja att testa ny strategier i din vardag. Innehållet är uppdelat i tio delar som består av text och övningar som du arbetar med på egen hand. Under behandlingsperioden har du regelbunden kontakt med en behandlare som kan svara på dina frågor samt ge stöd och återkoppling. Allt kontakt sker skriftligt.

Vi fokuserar på tankar och beteenden som är relaterade till ditt spelande. Tillsammans kartlägger vi hur dina tankar, beteenden och känslor ser ut idag. Du får även ta del av olika verktyg som kan hjälpa dig att förändra dina mönster och göra saker annorlunda.

Hur du anmäler ditt intresse

En fördel med behandling via nätet är att den kan påbörjas snabbt. Vid intresse kan du antingen prata med din lokala mottagning för att få en remiss, eller också göra en egenanmälan via 1177 Vårdguidens app eller plattform sob.1177.se

Innan behandlingen startar behöver en läkarbedömning göras. Du kan välja om du vill göra den på distans genom videosamtal, eller på eStöd, Liljeholmen, Stockholm. 

Så fort du blivit inkluderad till behandlingen kommer eStöd att kontakta dig.

Efter avslutad behandling

När du är klar med behandlingen kallas du till ett återbesök (på samma sätt som din läkarbedömning - på distans eller på eStöd). Ni pratar då om hur behandlingen gått, hur du mår och om du önskar något fortsatt stöd.