Magnus Huss-mottagningen

Magnus Huss-mottagningen finns på Gävlegatan 22 C i Stockholm.

Vad vi kan hjälpa till med

Här inryms Magnus Huss-mottagningen som är en bred allmän öppenmottagning inom beroendevård, och som ersätter de mottagningar som tidigare fanns på Östermalm och Norrmalm.

Lokalerna inrymmer också TUB-mottagningen, för patienter som har fått problem med något beroendeframkallande läkemedel.

Besöket på mottagningen

Du kallas vanligen först till en sjuksköterska för provtagning. Därefter får du fylla i frågeformulär om dina alkohol-/drogvanor och ditt psykiska mående. Du får en tid till ett läkarbesök då ni gemensamt gör ett vårdplan och bestämmer vilket av våra behandlingsalternativ passar dina behov bäst.

Hur du söker hit

Du kan söka till oss genom att ringa själv eller genom en remiss från läkare eller från socialtjänsten. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Välkommen till oss!

Mindfullness-baserad återfallsprevention

Den här behandlingen vänder sig till dig som redan har en kontakt med oss inom Beroendecentrum Stockholm.

Innehållet

Mindfulness-baserad återfallsprevention är en gruppbehandling för dig som varit fri från alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel en tid, och vill lära dig strategier för att avhålla dig från återfall.

Mindfulness innebär att du övar på att vara medveten om dina upplevelser men också att du reflekterar över dem, istället för att undvika svåra känslor eller reagera vanemässigt.

I behandlingen får du prova nya förhållningssätt för att bättre kunna hantera stress, ångest, nedstämdhet, kroppslig smärta och substansbegär.

Programmet består av hemuppgifter som du gör dagligen. Dessa övningar gör du bland annat i form av meditationsövningar.

Något för dig?

Om du tycker att detta är något för dig, tala med din behandlare som kan hjälpa dig med en anmälan.

Frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att prata med din behandlare.