Skriv ut den här sidan

Mottagningen för alkohol och hälsa

På våra två mottagningar för alkohol och hälsa erbjuder vi hjälp och stöd till dig som har ett riskbruk, men som ännu inte utvecklat ett beroende. Du som vill minska din alkoholkonsumtion eller sluta dricka är därför välkommen till oss. Men om du har andra sociala hjälpbehov ber vi dig istället kontakta någon av våra lokala beroendemottagningar. För de kan då hjälpa dig med detta på ett bättre sätt.

Foto: Marie Kristensson

Hos oss får du hjälp, utifrån din egen förmåga, att hantera situationer som inkluderar alkohol på ett hälsosamt sätt. Behandlingsmålen utformas utifrån din vilja och motivation. Det är många som klarar sig bra efter avslutad behandling hos oss. 

Så här går det till när du kommer till oss

Beroende är en sjukdom och måste behandlas som en sådan. Behandlingen ska utgå från dig och dina specifika problem. Det är därför som vi alltid gör en grundlig kartläggning och utredning av din beroendeproblematik.  Vi hjälper dig att förstå vad som ligger bakom ditt beroende och att utveckla nya beteenden. En motivation till förändring.

"Hälsokoll alkohol"

När du kommer till oss får du först träffa en sjuksköterska. Vi inleder med att ställa frågor för att få en bild av hela dig, och inte bara dina alkoholvanor. Det är många som upplever detta särskilt viktigt eftersom det ger ett helhetstänk även efter avslutad behandling. Nästa gång du kommer till oss får du träffa en läkare. Därefter gör vi tillsammans med dig en plan över din behandling. 

Det är ofta bra att engagera närstående i behandlingen. Närstående är därför välkomna att följa med redan vid första besöket.

Beteendinriktad behandling

Behandlingen är främst beteendeinriktad. Det innebär att du får beteendeinriktade hemuppgifter som exempelvis kan handla om att registrera hur mycket du dricker. Men det kan också handla om att se vid vilka situationer som alkohollusten kommer fram. Du får även tips om hur du kan undvika vissa situationer och hur du ska hantera dem när de väl uppstår. 

Läkemedelsbehandling

Om du vill kan vi även erbjuda icke-vanebildande läkemedelsbehandling som håller nere alkoholsuget och minskar återfallsrisken.

Utvärdering och uppföljning gör vi kontinuerligt under behandlingsperioden.

Rökavvänjning

Vi erbjuder även rökavvänjning om du har tankar på att sluta röka.

Stöd till närstående

Vi erbjuder också stöd till närstående genom CRAFT-meoden. 

Du som behöver hjälp

Du behöver ingen remiss utan kan söka direkt och få hjälp omgående. Kontaktuppgifter hittar du på 1177:s webbplats. 

Om du har några frågor exempelvis om behandlingen eller stöd till närstående är du också välkommen att kontakta oss.

Välkommen till oss!