Stöd via nätet för närstående

Just nu pågår en revidering av kursen eCraft som nyöppnar i början av 2021. Under tiden har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot nya anmälningar. Mer information kommer!

Är du över 18 år och har en nära relation till någon som är patient hos oss på Beroendecentrum Stockholm? Då kan du snart få stöd via nätet genom vår kurs eCraft.

För vem?

eCraft passar dig som:

 • är närstående till någon som är patient hos oss och som har alkohol- eller drogrelaterade problem
 • är över 18 år
 • kan läsa och skriva på svenska
 • kan avsätta cirka två timmar per vecka
 • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning.

Hur det fungerar

På eStöd jobbar vi med olika typer av stöd och behandling via nätet. eCraft är en internetbaserad kurs, fördelad på elva veckor, som vi har tagit fram för dig som är närstående till någon med alkohol- och drogrelaterade problem. 

Innehållet består av text, filmer och övningar som hjälper dig att hantera olika situationer i din vardag. Du blir tilldelad en egen rådgivare som följer dig, ger stöd och kan svara på frågor under kursens gång.

Kursens innehåll bygger på den evidensbaserade metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). CRAFT bottnar i kognitiv beteendeterapi (KBT) och har tagits fram för att hjälpa närstående dels att förbättra sin egen livskvalitet, dels att stödja en person i sin närhet att dricka mindre samt att söka hjälp. Du kan läsa mer om CRAFT längre ned på denna sida.

I kursen får du ta del av följande områden:

 • Anhörigas hälsa
 • Risken för hot och aggressivitet
 • Tecken och signaler på påverkan/nykterhet
 • När är det läge för samtal och inte?   
 • Vikten av socialt stöd
 • Hantera skuld & skam   
 • Positiva kommunikationsfärdigheter 
 • Ge positiv uppmärksamhet vid rätt tillfälle   
 • Öppningar & drivkrafter
 • Risken att underlätta alkohol- eller drogkonsumtionen som anhörig
 • Tillåta naturliga konsekvenser  
 • Bjuda in till behandling & behandlingsalternativ   

Anmälan

Kursen öppnar i början av 2021 och tar tills dess inte emot några nya anmälningar. Mer information om anmälan och remittering kommer snart. 

Om CRAFT

CRAFT står för "Community Reinforcement Approach and Family Training". Det är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående att må bättre och att stödja en person med beroendeproblem till att söka hjälp.

Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Utgångspunkten är att du som närstående har bäst inblick i den andres beteendemönster och därmed även god möjlighet att påverka hen.

Publicerad: 2020-03-03