Stöd via nätet för närstående

Är du över 18 år och har en nära relation till någon som har problem med alkohol? Då kan du få stöd via nätet genom vår kurs eCraft. Kursen kan hjälpa dig att hantera din situation och göra en förändring i positiv riktning.

För vem?

eCraft passar dig som:

 • är närstående till någon som dricker
 • är över 18 år
 • kan läsa och skriva på svenska
 • kan avsätta cirka två timmar per vecka
 • är bosatt i Sverige
 • samt har tillgång till e-legitimation för säker inloggning.

Hur det fungerar

På eStöd jobbar vi med olika typer av stöd och behandling via nätet. eCraft är en internetbaserad kurs, fördelad på elva veckor, som vi har tagit fram för dig som är närstående till någon med alkoholproblem. Det kostar ingenting att gå kursen och du går den via 1177 Vårdguidens plattform sob.1177.se.

Innehållet

Innehållet består av text, filmer och övningar som kan hjälpa dig att hantera olika situationer i din vardag. Du blir tilldelad en egen rådgivare som följer dig, ger stöd och kan svara på frågor under kursens gång.

Kursens innehåll bygger på den evidensbaserade metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). CRAFT bottnar i kognitiv beteendeterapi (KBT) och har tagits fram för att hjälpa närstående dels att förbättra sin egen livskvalitet, dels att stödja en person i sin närhet att dricka mindre samt att söka hjälp. Du kan läsa mer om CRAFT längre ned på denna sida.

I kursen får du ta del av följande områden:

 • Anhörigas hälsa
 • Risken för hot och aggressivitet
 • Tecken och signaler på påverkan/nykterhet
 • När är det läge för samtal och inte?   
 • Vikten av socialt stöd
 • Hantera skuld & skam   
 • Positiva kommunikationsfärdigheter 
 • Ge positiv uppmärksamhet vid rätt tillfälle   
 • Öppningar & drivkrafter
 • Risken att underlätta alkohol- eller drogkonsumtionen som anhörig
 • Tillåta naturliga konsekvenser  
 • Bjuda in till behandling & behandlingsalternativ   

Hur du anmäler dig

Du behöver inte gå igenom någon bedömning eller ha något samtal innan du startar kursen. Den påbörjas direkt efter din anmälan.

För att anmäla dig går du in på 1177 Vårdguidens plattform sob.1177.se och loggar in med din e-legitimation. Kursen ligger under "Tillgängliga stöd och behandlingsprogram". Där väljer du "Stockholms Läns Landsting" (oavsett var du bor) och sedan "eStöd". 

Om du använder din mobiltelefon för att gå kursen är det bra att ladda ned 1177:s app. Då kommer du enkelt åt innehållet och kan aktivera notiser, så att du får information när du fått svar från din rådgivare eller blir tilldelad nya avsnitt. I appen hittar du kursen under ”Alla övriga tjänster”, ”Övriga tjänster” och ”Få stöd och behandling via nätet”.

Har du frågor eller få hjälp med anmälan?

Då kan du kontakta eStöd på telefonnummer 08-12347551

Om CRAFT

CRAFT står för "Community Reiforcement Approach and Family Training". Det är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående att må bättre och att stödja en person med beroendeproblem till att söka hjälp.

Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Utgångspunkten är att du som närstående har bäst inblick i den andres beteendemönster och därmed även god möjlighet att påverka hen.

Publicerad: 2020-03-03