Stöd via nätet för närstående

eCraft är ett internetbaserat stöd för närstående. Stödet erbjuds till dig som är över 18 år och är närstående till någon som är patient inom Beroendecentrum Stockholm.

eCraft passar dig som:

 • är närstående till någon som är patient hos oss och som har alkohol- eller drogrelaterade problem
 • är över 18 år
 • kan läsa och skriva på svenska
 • kan avsätta cirka två timmar per vecka
 • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning på 1177

Hur det fungerar

Programmet är fördelat på elva veckor och ger dig stöd för att må bättre och skapa förändring. Innehållet består av olika kapitel med text, filmer och övningar.

Du blir tilldelad en rådgivare som du kan kontakta för stöd och återkoppling under programmets gång. 

Efter varje avsnitt finns ett konkret uppdrag som ger dig möjlighet att testa de verktyg och färdigheter som avsnittet berört. Ju mer du vågar testa desto större blir dina chanser att nå en positiv förändring.

Programmets avsnitt

 • Din livskvalitet
 • Kommunikativa metoder
 • Kartläggning och målsättning
 • Positiv förstärkning och time-out
 • Negativa konsekvenser
 • Främja förändring och hantera återfall
 • Uppföljning

Anmälan

Anmälan behöver göras via den person som är patient hos oss och denna behöver ge sitt samtycke. För att anmäla dig behöver du:

 1. Prata med din närstående. Om hen samtycker till att du deltar i eCraft gör hen en anmälan till sin behandlare. För en anmälan behövs ditt namn, personnummer och telefonnummer.
 2. Behandlaren skickar din anmälan till eStöd som är den enhet på Beroendecentrum Stockholm som har hand om eCraft.
 3. Se till att du har ditt mobilnummer inskrivet i 1177 Vårdguidens e-tjänster och slå på "notiser". På så sätt kommer du att få ett meddelande när programmet har startats upp för dig.

Observera att du efter din anmälan behöver påbörja programmet inom 21 dagar för att inte bli avregistrerad.

Sekretess

Progammet och rådgivningen i eCraft ges helt åtskilt från din närståendes behandling hos oss. Patientsekretess gäller och vi kan inte diskutera din närståendes behandling med dig som närstående.

Om du önskar information om din närståendes behandling ska du prata med din närstående och dennes behandlare.

eCraft bygger på CRAFT

eCraft bygger på den evidensbaserade metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) som bottnar i kognitiv beteendeterapi (KBT).

CRAFT står för "Community Reinforcement Approach and Family Training". Det är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående att må bättre och att stödja en person med beroendeproblem till att söka hjälp.

Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Utgångspunkten är att du som närstående har bäst inblick i den andres beteendemönster och därmed även god möjlighet att påverka hen.

Mamma och dotter utomhus

Vad tidigare deltagare har sagt om eCraft

 • "Det hjälpte mig att tänka på ett annat sätt för hur jag ska hjälpa min närstående och det blev tydligare för mig hur ett beroende fungerar."

 • "Det har varit jobbiga men ändå fantastiska veckor. Nu pratar vi mer öppet med varandra, vilket är ett enormt framsteg. Jag känner mig mycket lättare i hjärtat och hela kroppen nu!"
 • "Trots att jag pratar med både familj och utvalda vänner så känner jag mig ofta väldigt ensam med problemet. Det var jätteskönt att gå kursen och se filmen där andra anhöriga beskriver hur de upplever samma oro."

 • "Det har varit ett privilegium att ha en person som lyssnar utan att döma."
 • "Det är otroligt smidigt att kunna genomföra kursen genom 1177 och innehållet har varit jättebra, jag tar med mig en hel del. Även om min partner har varit nykter under hela tiden jag gått kursen så hjälper det mig att vara förberedd vid ett eventuellt återfall."

 • ”Att erkänna för sig själv att man inte mår bra är ett stort steg. Att då ha detta som verktyg och ytterligare närma sig och förstå problematiken, i sin egen takt och i sitt eget hem, gör att det inte blir oöverstigligt utan att det faktiskt blir av. I och med att det finns en rådgivare kan man inte heller förtränga som jag tidigare gjort när jag sökt information på nätet.”

 • ”eCraft har varit ett jättebra verktyg. Gillar att man kan köra på när det passar en själv bäst, på morgonen, på lunchen eller på kvällen..”

 • "Återkopplingen från rådgivaren, att det faktiskt finns en person bakom detta som kan hjälpa och stötta, det har känts toppen!!"

 • "Jag har inte samma energiläckage och frustration som tidigare och jag har kunnat sätta gränser på ett nytt sätt."

 • "Gillade att teoretisk kunskap varvades med praktiska övningar och det var skönt att ha en rådgivare som stöd. Att börja detta har fått mig att känna mig mindre ensam i det som är jobbigt."

 • "Jag är väldigt nöjd med kursen och tycker det är bra att den är gratis och online. Då kan alla som vill ta del av den göra det, utan att vara rädd att inte hinna eller kunna komma iväg. Det är ett bra stöd i vardagen."
 • "Det känns skönt att få lära sig om metoder som är grundade i forskning och välbeprövad erfarenhet, och slippa navigera i det själv efter bästa förmåga. Jag känner mig mindre förvirrad kring vilket förhållningssätt jag ska ha till min närståendes problematik och har fått flera verktyg för att förbättra vår relation. Nu krävs bara fortsatt medvetenhet och träning från min sida. Jag har jag sparat ner och antecknat från de olika modulerna i kursen, så att jag kan gå tillbaka och påminna mig om innehållet."