Stöd via nätet för närstående

eCraft är ett internetbaserat stöd för närstående. Stödet erbjuds till dig som är över 18 år och är närstående till någon som är patient inom Beroendecentrum Stockholm.

eCraft passar dig som:

 • är närstående till någon som är patient hos oss och som har alkohol- eller drogrelaterade problem
 • är över 18 år
 • kan läsa och skriva på svenska
 • kan avsätta cirka två timmar per vecka
 • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning på 1177

Hur det fungerar

eCraft är ett internetbaserat stöd för dig som är närstående till någon som får behandling hos Beroendecentrum Stockholm för alkohol- eller drogproblem. Programmet är fördelat på elva veckor och ger dig stöd för att må bättre och skapa förändring. Innehållet består av olika kapitel med text, filmer och övningar. Du blir även tilldelad en rådgivare som ger stöd och återkoppling under programmets gång. 

Efter varje avsnitt finns ett konkret uppdrag som ger dig möjlighet att testa de verktyg och färdigheter som avsnittet berört. Ju mer du vågar testa desto större blir dina chanser att nå en positiv förändring.

Kursens innehåll bygger på den evidensbaserade metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training)* som bottnar i kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Progammet och rådgivningen ges helt åtskilt från din närståendes behandling.

Programmets delar:

 • Din livskvalitet
 • Kommunikativa metoder
 • Kartläggning och målsättning
 • Positiv förstärkning och time-out
 • Negativa konsekvenser
 • Främja förändring och hantera återfall
 • Uppföljning

Anmälan

Anmälan behöver göras via den person som är patient hos oss, därför behöver du först prata med din närstående. Om hen samtycker till att du deltar i eCraft gör hen en anmälan till sin behandlare. Det som behövs i anmälan är ditt namn, personnummer och telefonnummer. Behandlaren skickar sedan iväg detta till eStöd, som är den enhet på Beroendecentrum Stockholm som har hant om programmet. Rådgivare på eStöd tar emot och hanterar din anmälan.

När programmet har startats upp får du ett meddelande via 1177 Vårdguidens e-tjänster som  är den plattform du använder för att komma åt programmet. 

Observera att du efter din anmälan behöver påbörja programmet inom 21 dagar för att inte bli avregistrerad.

Om CRAFT

CRAFT står för "Community Reinforcement Approach and Family Training". Det är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående att må bättre och att stödja en person med beroendeproblem till att söka hjälp.

Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Utgångspunkten är att du som närstående har bäst inblick i den andres beteendemönster och därmed även god möjlighet att påverka hen.

Senast ändrad 2021-04-21

Publicerad: 2020-03-03