EWA-mottagningen - Särskilt för kvinnor

EWA-mottagningen vänder sig särskilt till kvinnor. Den här mottagningen kan erbjuda lite extra hjälp för dig som identifierar dig som kvinna, men självklart är du välkommen även till våra andra mottagningar.

EWA-mottagningen är specialiserad på kvinnor som har problem med alkohol. 

För vem?

Vi har ett speciellt fokus på kvinnor som har barn under 18 år. Men även du som upplevt trauma och har (eller misstänker att du har) posttraumatiskt stressyndrom i kombination med alkoholproblem är välkommen till oss.

Du som har kontakt med mottagningar för In vitro fertilisering behandling (IVF) och som har ett riskbruk kan erbjudas hälsosamtal hos oss.

Vad vi kan hjälpa till med

Vi utgår ifrån dig, din familj, din livssituation och din egen vilja att komma till rätta med dina alkoholproblem. Behandlingsmålen utformas därför utifrån din vilja och motivation.

Du som vill ha hjälp

Du kan söka till någon av mottagningarna genom att ringa själv eller genom en remiss från barnmorska eller läkare.

Välkommen till oss!

Barn- och mödrahälsovård inom Beroendecentrum Stockholm

Vi erbjuder även hälsovård till barn i familjer där föräldrarna har eller haft en beroendeproblematik. Detta kan vi erbjuda under barnets första åtta levnadsmånader. Vi erbjuder även specialistmödravård för gravida kvinnor som har beroendeproblematik, och om deras partner har beroendeproblematik kan de också få hjälp hos oss. Du kan läsa mer om detta under rubriken: