Särskilt för kvinnor

Några av våra mottagningar vänder sig särskilt till kvinnor. Du är självklart välkommen till våra andra mottagningar. Men de här mottagningarna kan dock erbjuda dig lite extra hjälp. 

EWA-mottagningen

EWA-mottagningen är specialiserad på kvinnor som har problem med alkohol.

För vem?

Vi har ett speciellt fokus på kvinnor som har barn under 18 år. Men även du som upplevt trauma och har eller misstänker att du har posttraumatiskt stressyndrom i kombination med alkoholproblem är välkommen till oss.

Du som har kontakt med mottagningar för In vitro fertilisering behandling (IVF) och som har ett riskbruk kan erbjudas hälsosamtal hos oss.

Vad vi kan hjälpa till med

Vi utgår ifrån dig, din familj, din livssituation och din egen vilja att komma till rätta med dina alkoholproblem. Behandlingsmålen utformas därför utifrån din vilja och motivation.

Rosenlunds Mödravårdsteam

Rosenlunds Mödravårdsteam är specialistmödravård inom Beroendecentrum Stockholm. 

För vem?

Du som är gravid och har ett riskbruk, skadligt bruk eller ett beroende av alkohol eller droger är välkommen till oss. Men även du som är blivande partner och som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende är välkommen till oss.

Du som är gravid och får substitutionsbehandling kan också få hjälp hos oss.

Vad vi kan hjälpa till med

Vi erbjuder mödrahälsovård, stöd i nykterhet och drogfrihet samt föräldraförberedelser. Du kan få information om alkohol och drogers effekt på fostret. Och du kan även få samtal om föräldraskap och krissamtal.

Om du behöver erbjuder vi också abortrådgivande samtal.

Du som vill ha hjälp

Du kan söka till någon av mottagningarna genom att ringa själv eller genom en remiss från barnmorska eller läkare.

Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Välkommen till oss!