För vårdgivare och samarbetspartner

Beroendecentrum Stockholm samverkar med kommunernas socialtjänst, kriminalvården, psykiatrin och vårdcentraler. 

Du som är vårdgivare och vill remittera en patient till någon av våra mottagningar eller avdelningar är välkommen att göra det via journalsystemet TakeCare. Har din verksamhet inte tillgång till TakeCare så kan du kontakta den aktuella mottagningen eller avdelningen direkt. 

I akuta situationer kontakta alltid någon av våra akutmottagningar

Aktuella kontaktuppgifter till våra verksamheter hittar du alltid på 1177 Vårdguidens: webbplats. 

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet under Om oss. Där hittar du också mer informationsmaterial som du kan ladda ner eller beställa. 

Lokala mottagningar för dig upp till 25 år

Du är välkommen att söka direkt till våra lokala mottagningar för unga. Här hittar du kontaktuppgifter till dessa mottagningar: 

Lokala mottagningar för vuxna

Du är välkommen att söka direkt till våra lokala mottagningar för personer över 18 år. På Google Maps hittar du en karta med översikt och kontaktuppgifter. 

Tips! Konferens om cannabis

Den 2 november, kl.09-16, anordnar det Nationella Cannabisnätverket en digital konferens om cannabis - risker och åtgärder. Konferensen riktar sig främst till professionella men alla är välkomna! Under dagen besvaras frågor om hur vanligt cannabis är, vad som händer i hjärnan vid användning, hälso- och sociala risker samt olika perspektiv på behandling.

Sista anmälningsdag 5 oktober! Maila namn, adress och arbetsplats till Tore Karlsson: tore.karlsson@karlssonkonsult.se 

Du hittar mer information på cannabisnätverkets webbplats

Avgiftning och tillnyktring i heldygnsvård

Du som behöver beroendevård dygnet runt kan få hjälp på våra avdelningar för heldygnsvård. Hit söker du via Beroendeakuten Stockholm eller på remiss från lokal beroendemottagning.

Heldygnsvården tar emot dig som har svårare problem med alkohol, narkotika och läkemedelsberoende. Genom att ge dig tillsyn och omvårdnad dygnet runt kan vi se till att din tillnyktring och avgiftning sker på ett säkert sätt. 

Efter din tid i heldygnsvården får du komma till den lokala öppenvårdsmottagning som fungerar bäst för dig. 

I första hand är akut- och heldygnsvården frivillig, men det förekommer vård enligt tvångsvårdslagarna.

Heldygnsvård för unga upp till 20 år 

Maria Ungdom Akut- och Heldygnsvård 

Heldygnsvård för vuxna 

Avdelning 52 vid S:t Görans sjukhus 

Avdelning 54 vid S:t Görans sjukhus

Avdelning 8 vid S:t Görans sjukhus