Miniguide för primärvården inom Region Stockholm

En miniguide för dig som jobbar inom primär- och företagshälsovård i Region Stockholm. Den går bra att använda även för personal utanför Stockholm, men vissa delar i hänvisningsavsnittet är Stockholms-specifika.

Beställ broschyren "Miniguide för stöd i beroendefrågan"

Foldern ger stöd i hur du kan ta upp och bemöta frågor om alkohol, cannabis och spel om pengar. Den innehåller fakta, stöd i samtalsstrategier och konkreta råd för hänvisning.

När det gäller frågor om alkohol så finns det mer material och metodstöd att hitta på Mottagningarna för Alkohol och hälsas webbplats riddargatan1.se