Miniguide för primärvården inom Region Stockholm

Denna miniguide riktar sig till dig som jobbar inom primärvården i Region Stockholm och som önskar stöd i hur du bemöter frågor kring alkohol, cannabis och spel om pengar. Broschyren innehåller fakta, stöd i samtalsstrategier och konkreta råd.

Beställ broschyren "Miniguide för stöd i beroendefrågan"

När det gäller frågor om alkohol så finns det mer material och metodstöd att hitta på Mottagningarna för Alkohol och hälsas webbplats riddargatan1.se