Ny årsrapport från Beroendecentrum Stockholms anonyma stödlinjer

Beroendecentrum Stockholms anonyma stödlinjer Alkoholhjälpen, Alkohollinjen och Droghjälpen har nu släppt en årsrapport för 2019. Det är Droghjälpens första årsrapport sedan tjänsten startade och det är även första gången en årsrapport skrivs gemensamt för stödlinjerna.

Alkoholhjälpen, Alkohollinjen och Droghjälpen är alla anonyma och kostnadsfria stödtjänster som drivs av Beroendecentrum Stockholms enhet eStöd. I årsrapporten för 2019 redogörs för hur det gångna året sett ut på stödlinjerna, med statistik, aktiviteter och forskning. Alla tre stödlinjer har ett ökande antal kontakter. Bara Alkoholhjälpen har haft en trefaldig ökning av antalet besökare på webbplatsen de senaste fem åren.

Stigma som tema

Årets rapport har stigma som tema och därför lyfts även forskning om stigmatisering av alkoholberoende. Den som läser får också ta del av anonyma berättelser där två personer delar sina upplevelser av stigmat kring alkoholproblem och hur det är att ta hjälp.

Publicerad 2020-06-18